Kas yra arkangelai?


Klausimas: Kas yra arkangelai?

Atsakymas:
Žodis „arkangelas“ naudojamas tik dviejose Biblijos eilutėse. 1 Tesalonikiečiams 4:16 skelbia: „Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia“. Judo 9 eilutėje parašyta: „Kai arkangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško kaltinimo, bet pasakė: ‘Tesudraudžia tave Viešpats!’” Žodis „arkangelas“ yra kilęs iš graikų žodžio, reiškiančio „vyriausiasis angelas“. Jis apibūdina angelą, kuris, atrodo, yra kitų angelų vadovas.

Žodžio arkangelas panaudojimas Judo 9 eilutėje gali reikšti, kad Mykolas yra vienintelis arkangelas. Tačiau Danieliaus 10:13 apibūdina Mykolą kaip vieną iš vyresniųjų kunigaikščių. Tai tikriausiai reiškia, kad yra daugiau nei vienas arkangelas, nes šis apibūdinimas pastato Mykolą tokiame pačiame lygyje kaip ir kiti vyresnieji kunigaikščiai. Taigi nors ir įmanoma, kad yra keletas arkangelų, mums būtų geriausia nedaryti prielaidų apie Dievo Žodį, vadinant kitus angelus arkangelais. Danieliaus 10:21 apibūdina arkangelą Mykolą kaip „jūsų kunigaikštį“ ir Danieliaus 12:1 vadina Mykolą didžiu kunigaikščiu, kuris gina. Net jeigu yra keletas arkangelu, atrodo, kad Mykolas yra vyriausias iš jų.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra arkangelai?