settings icon
share icon
Klausimas

Ar Jėzus galėjo nusidėti? Jeigu Jis negalėjo nusidėti, kaip tuomet Jis gali atjausti mūsų silpnybes (Hebrajams 4:15)? Jeigu Jis negalėjo nusidėti, koks tuomet buvo pagundymo tikslas?

Atsakymas


Yra dvi šio įdomaus klausimo pusės. Mums svarbu nepamiršti, jog šiuo klausimu nebandoma išsiaiškinti, ar Jėzus nusidėjo. Abi pusės sutinka, kaip Biblijoje aiškiai parašyta, kad Jėzus nenusidėjo (2 Korintiečiams 5:21; 1 Petro 2:22). Mūsų klausimas yra- ar Jėzus galėjo nusidėti. Viena pusė tiki, kad Jėzus negalėjo nusidėti (jie tiki „neklaidingumu“), kiti tiki, jog Jėzus galėjo nusidėti, bet nenusidėjo (jie tiki „klaidingumu“). Kuris požiūris yra teisingas? Aiškus Šventojo Rašto mokymas rodo, kad Jėzus Kristus negalėjo nusidėti- buvo „neklaidingas“. Jeigu Jis galėjo nusidėti, tuomet ir šiandien Jis vis dar galėtų nusidėti, nes Jėzus yra toks pats dabar kaip ir tada, kai gyveno žemėje. Jis yra Dievas-Žmogus ir toks išliks amžinai. Jo dieviškumas ir žmogiškumas yra taip suvienyti viename asmenyje, jog jie yra neatskiriami. Jeigu tikime, kad Jėzus galėjo nusidėti, mes tikime, kad Dievas galėtų nusidėti. „Nes Tėvui patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę“ (Kolosiečiams 1:19). Kolosiečiams 2:9 dar prideda: “Jame kūniškai gyvena visa Dievo pilnatvė.“

Nors Jėzus yra pilnai žmogus, Jis negimė su nuodėminga pirgimtimi, su kokia gimsta žmogus. Jis tikrai buvo gundomas tokiu pačiu būdu kaip ir mes, t.y. Šėtonas padėjo tuos pagundymus prieš Jį, tačiau Jis išliko be nuodėmės, nes Dievas negali nusidėti. Tai prieštarauja Jo prigimčiai (Mato 4:1; Hebrajams 2:18, 4:15; Jokūbo 1:13). Nuodėmė pagal apibūdinimą yra Įstatymo laužymas. Dievas sukūrė Įstatymą, ir savaime Įstatymas yra tai, ką Dievas natūraliai darytų arba nedarytų. Taigi nuodėmė yra tai, ko Dievas dėl savo prigimties niekada nedarytų.

Pats gundymas iš savęs nėra nuodėmingas. Žmogus galėtų tave gundyti kažkuo, ko tu visai nenori daryti, pvz.: įvykdyti žmogžudystę arba dalyvauti seksualiniuose iškrypimuose. Tu tikriausiai visiškai nenori daryti tų dalykų, bet tu vis tiek esi gundomas, nes kažkas tau siūlo tai daryti. Yra bent du žodžio „gundyti“ apibūdinimai:

1) Susilaukti nuodėmingo pasiūlymo iš kažkokio žmogaus, arba iš aplinkos, ar savo paties nuodėmingos prigimties.

2) Tiek daug svarstyti dalyvavimą nuodėmingoje veikloje ir mąstyti apie galimus malonumus ir pasėkmes, kad pats veiksmas jau vyksta tavo prote.

Pirmas apibūdinimas nėra nuodėmingas veiksmas ar mintis, bet antru apibūdinimu nusidedama. Kai daug mąstai apie nuodėmingą veiklą, ir kaip tai įgyvendinti, tu peržengi nuodėmės liniją. Jėzus buvo gundomas pagal pirmąjį apibūdinimą, išskyrus tai, kad Jis niekada nebuvo gundomas savo paties nuodėmingos prigimties, nes Jis tokios neturėjo. Šėtonas Jėzui siūlė nuodėmingus dalykus, tačiau Jis neturėjo vidinio troškimo dalyvauti nuodėmėje. Taigi, Jis buvo gundomas kaip ir mes, bet išliko be nuodėmės.

Tie, kurie tiki “klaidingumu”, teigia, jog, jeigu Jėzus nebūtų galėjęs nusidėti, Jis nebūtų galėjęs pilnai patirti gundymo, taigi Jis negalėtų atjausti mūsų kovos su nuodėme ir pagundymu. Mums svarbu nepamiršti, jog nebūtina kažką patirti, kad galėtum tai suprasti. Dievas viską žino apie viską. Nors Dievas niekada netroško nusidėti, ir tikrai niekada nenusidėjo, Jis žino ir supranta, kas yra nuodėmė. Dievas žino ir supranta, ką reiškia būti gundomam. Jėzus gali atjausti mūsų pagundymus, nes Jis žino, o ne dėl to, kad Jis „patyrė“ visus tuos pačius dalykus kaip ir mes.

Jėzus žino, ką reiškia būti gundomam, bet Jis nežino, ką reiškia mėgti nuodėmę. Tai netrukdo Jam mums padėti. Mes esame gundomi nuodėmėmis, kurios yra įprastos žmonėms (1 Korintiečiams 10:13). Šios nuodėmės gali būti supaprastintos į tris skirtingus tipus: „kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas“ (1 Jono 2:16). Patyrinėk Ievos pagundymą ir nuodėmę ir taip pat Jėzaus pagundymą, ir pamatysi, kad abu pagundymai buvo iš šitų kategorijų. Jėzus buvo gundomas tokiu pačiu būdų ir tokiais pačiai dalykais kaip ir mes, bet išliko tobulai šventas. Nors mūsų sugedusios prigimtys turi vidinį troškimą nusidėti, per Kristų mes galime nugalėti nuodėmę ir per Jį mes nebesame nuodėmės vergai, bet Dievo (Romiečiams 6, ypač eilutės 2 ir 16-22).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Jėzus galėjo nusidėti? Jeigu Jis negalėjo nusidėti, kaip tuomet Jis gali atjausti mūsų silpnybes (Hebrajams 4:15)? Jeigu Jis negalėjo nusidėti, koks tuomet buvo pagundymo tikslas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries