settings icon
share icon
Klausimas

Ar Biblija moko, jog mūsų išgelbėjimas yra amžinas?

Atsakymas


Kai žmogus priima Kristų kaip savo Gelbėtoją, jis įgyja artimą ryšį su Dievu, ir tai jam garantuoja amžiną išgelbėjimą. Judo 1:24 parašyta: „Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu“. Dievo jėga gali apsaugoti tikinčiuosius nuo nupuolimo. Tik Jis išlaiko mus savo šlovingame artume. Dievas, o ne mūsų pastangos, užtikrina mums amžiną saugumą ir išgelbėjimą.

Viešpats Jėzus Kristus skelbė: „Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. ManoTėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas negali jų išplėšti iš mano Tėvo rankos“ (Jono 10:28-29). Ir Tėvas, ir Sūnus stipriai laiko mus savo rankose. Kas galėtų mus išplėšti iš tvirtų Tėvo ir Sūnaus gniaužtų?

Efeziečiams 4:30 rašoma, kad tikintieji yra „užantspauduoti atpirkimo dienai“. Jei tikintieji neturėtų užtikrintumo dėl amžino išgelbėjimo, tai antspaudas galiotų ne iki atpirkimo dienos, bet tik iki tos dienos, kai žmogus nusidės, nustos tikėti ar išsižadės tikėjimo. Jono 3:15-16 rašoma, kad kiekvienas, kuris tiki Jėzumi Kristumi, turės „amžinąjį gyvenimą“. Jei žmogus gautų amžinojo gyvenimo pažadą, o paskui tai būtų iš jo atimta, tuomet tas gyvenimas niekada nebuvo amžinas. Jei nėra amžinojo išgelbėjimo užtikrintumo, tai Biblijos pažadai dėl amžinojo gyvenimo turėtų būti klaida.

Patį didžiausią amžinojo išgelbėjimo užtikrintumo argumentą randame Laiške Romiečiams 8:38-39: „Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“. Mūsų amžinas saugumas remiasi Dievo meile tiems, kuriuos Jis išgelbėjo. Jėzus mus išpirko, Tėvas pažadėjo ir Šventoji Dvasia užantspaudavo mūsų amžiną išgelbėjimą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Biblija moko, jog mūsų išgelbėjimas yra amžinas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries