settings icon
share icon
Klausimas

Kokia yra Viešpaties vakarienės/komunijos svarba?

Atsakymas


Viešpaties vakarienė turi labai gilią prasmę, taigi jos studijavimas gali sukelti daugybę emocijų. Per Paschą, Jėzaus nukryžiavimo išvakarėse, Kristus įsteigė šią ypatingą atminimo vakarienę, kurią mes valgome iki šios dienos. Tai yra svarbi krikščioniško garbinimo dalis. Viešpaties vakarienė mums padeda prisiminti Jėzaus mirtį ir prisikėlimą bei laukti Jo šlovingo grįžimo ateityje.

Pascha buvo švenčiausia žydų religinių metų šventė. Jos metu buvo prisimenama paskutinioji nelaimė, kurią Dievas siuntė į Egiptą ir išžudė visus egiptiečių pirmagimius, o izraelitus išgelbėjo dėl avinėlio kraujo, kuriuo buvo apšlakstytos jų durų staktos. Tą pačią dieną izraelitai iškepė tą avinėlį ir suvalgė su nerauginta duona. Nuo to laiko Dievas įsakė švęsti Paschą visoms ateinančioms kartoms. Šios šventės įsteigimas aprašytas Išėjimo 12 skyriuje.

Per Viešpaties vakarienę- Paschą- Jėzus paėmė duonos kepalą ir padėkojo Dievui. Jis laužė duoną, davė mokiniams ir tarė: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip pat po vakarienės Jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“ (Luko 22:19). Jėzus užbaigė šventę himnu ir jie išėjo į Alyvų kalną (Mato 26:30). Ant to kalno, kaip ir buvo pranašauta, Judas išdavė Jėzų, ir kitą dieną Jėzus buvo nukryžiuotas.

Viešpaties vakarienė yra aprašyta visose keturiose evangelijose: Mato 26:26-29; Morkaus 14:17-25; Luko 22:7-22 ir Jono 13:21-30. Apaštalas Paulius apie Viešpaties vakarienę rašė 1 Korintiečiams 11:23-29. Šioje ištraukoje yra paaiškinimas, kurio evangelijose nebuvo: “Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą” (1 Korintiečiams 11:27-29). Mums tikriausiai iškyla klausimas, ką reiškia “nevertai valgyti”? Tai gali reikšti, tikrosios duonos ir taurės reikšmės bei milžiniškos kainos, kurią Gelbėtojas sumokėjo už mūsų išgelbėjimą nepaisymą; arba Viešpaties vakarienės pavertimą tuščiu ritualu, ar dalyvavimą Viešpaties vakarienėje su neišpažinta nuodėme. Pagal Pauliaus nurodymus, mums reikia ištirti save prieš dalyvaujant Viešpaties vakarienėje.

Dar vienas Pauliaus teiginys, kurio nėra evangelijos, yra: „Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis“ (1 Korintiečiams 11:26). Šis teiginys nurodo laiko limitą- iki tol, kol Viešpats ateis. Iš šių trumpų aprašymų mes matome, kad Jėzus panaudojo du trapiausius elementus kaip Jo kūno ir kraujo simbolius ir padarė juos Savo mirties paminklais. Tai nebuvo išdrožti iš medžio ar nulieti iš metalo paminklai, bet paminklai iš duonos ir vyno.

Jėzus skelbė, kad duona liudijo apie Jo kūną, kuris bus sulaužomas. Nei vienas Jėzaus kaulas nebuvo sulaužytas, bet Jo kūnas buvo taip baisiai sužalotas, kad buvo sunku Jį atpažinti (Psalmių 22:12-17; Izaijo 53:4-7). Vynas liudijo apie Jo kraują, nurodydamas, kad Jėzus greitai mirs baisia mirtimi. Jis, tobulas Dievo Sūnus, tapo nesuskaičiuojamos daugybės Senojo Testamento pranašysčių apie Atpirkėją išpildymu (Pradžios 3:15; Psalmė 22; Izaijo 53). Kai Jėzus sakė: „Darykite tai mano atminimui“, Jis tuo nurodė, kad tai turi būti daroma ateityje. Tai taip pat parodė, kad Pascha, kuriai buvo būtina avinėlio mirtis, nurodanti Dievo Avinėlio, naikinančio pasaulio nuodėmes, atėjimą, buvo išpildyta Viešpaties vakarienėjė. Naujoji Sandora pakeitė Senąją Sandorą, kai Kristus, Paschos avinėlis (1 Korintiečiams 5:7) buvo paaukotas (Hebrajams 8:8-13). Aukojimo sistema daugiau nebebuvo reikalinga (Hebrajams 9:25-28). Viešpaties vakarienė/komunija yra svarbi, nes jos metu mes prisimename, ką Kristus dėl mūsų padarė ir švenčiame tai, ką gavome Jo aukos dėka.

English



Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokia yra Viešpaties vakarienės/komunijos svarba?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries