settings icon
share icon
Klausimas

Ar Nojaus tvanas buvo vietinis ar visuotinis?

Atsakymas


Biblijos ištrauka apie tvaną aiškiai moko, jog tvanas buvo visuotinis. Pradžios 7:11 rašoma, jog „pratrūko visi didždiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė.“ Iš Pradžios 1:6-7 ir 2:6 mes sužinome, jog aplinka prieš tvaną ryškiai skyrėsi nuo aplinkos, kurioje mes gyvename šiandien. Remiantis šiomis ištraukomis ir kitais bibliniais aprašymais, mes galime manyti, jog vienu metu žemę dengė vandens skliautas. Šis skliautas galėjo būti iš garų kaip migla arba galėjo būti sudarytas iš žiedų, panašių į Saturno ledo žiedus. Šio skliauto ir požeminių vandenų išsiliejimas (Pradžios 2:6) sukėlė visuotinį tvaną.

Aiškiausios Biblijos eilutės, kuriose rašoma, jog tvanas buvo visuotinis, yra Pradžios 7:19-23. Štai kas parašyta apie vandenis: „Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangumi. Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė. Ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės: paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės. Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė. Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybes, kurios buvo žemės paviršiuje, tiek žmones, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje.“

Šioje ištraukoje mes ne tik randame kelis kartus panaudotą žodį „visa“, bet taip pat „apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangumi“, „vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė“ ir „visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė.“ Šie apibūdinimai aiškiai parodo, jog tvanas buvo visuotinis ir užliejo visą žemę. Jeigu tvanas būtų buvęs tik vietinis, vietoje to, kad lieptų Nojui pastatyti arką, Dievas paprasčiausiai galėjo jam įsakyti kraustytis kitur, o gyvūnus priversti migruoti. Kodėl Dievas įsakė Nojui pastatyti didelę arką, kurioje tilptų visų skirtingų rūšių gyvūnai? Jeigu tvanas būtų buvęs vietinis, nebūtų jokio poreikio statyti arką.

Petras taip pat apibūdina tvano globališkumą 2 Petro 3:6-7, kur jis rašo: „Todėl ir ano meto pasaulis žuvo, vandeniu užtvindytas. O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai ir bedievių žmonių žuvimui.“ Šiose eilutėse Petras palygina artėjantį „visuotinį“ teismą su potvyniu Nojaus dienomis ir teigia, jog pasaulis buvo užtvindytas vandeniu. Daugybė Biblijos autorių priima visuotinio tvano tikrumą (Izaijo 54:9; 1 Petro 3:20; 2 Petro 2:5; Hebrajams 11:7). Jėzus Kristus tikėjo visuotiniu tvanu ir panaudojo tai apibūdinti sunaikinimą, kuris laukia pasaulio, kai Jis sugrįš (Mato 24:37-39; Luko 17:26-27).

Yra daugybė nebiblinių šaltinių, kurių įrodymai remia visuotinę katastrofą- potvynį. Kiekviename žemyne yra rasta daug kapinių su suakmenėjusiomis iškasenomis ir daugybė anglių nuosėdų, kurių atsiradimui reikėjo staigios ir gausios vegetacijos . Vandens gyvūnų iškasenos randamos kalnų viršūnėse visame pasaulyje. Visame pasaulyje kultūros turi kažkokią legendą apie tvaną. Visi šie faktai ir dar daugybė kitų įrodo tvano visuotiškumą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Nojaus tvanas buvo vietinis ar visuotinis?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries