Kodėl krikščioniškas krikštas yra svarbus?


Klausimas: Kodėl krikščioniškas krikštas yra svarbus?

Atsakymas:
Pagal Bibliją, krikščionių krikštas – tai išorinis liudijimas to, kas įvyko tikinčiojo gyvenime. Tai iliustruoja tikinčiojo susitapatinimą su Kristaus mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu. Biblijoje parašyta: „Argi nežinote, jog mes, pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti Jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovėje, taip ir mes gyventume naują gyvenimą“ (Romiečiams 6:3-4). Panardinimas į vandenį krikšto metu simbolizuoja mirtį ir palaidojimą kartu su Kristumi, o išnirimas iš vandens – prisikėlimą kartu su Kristumi.

Nusprendusiems krikštytis vandenyje keliami du reikalavimai:
(1) žmogus turi tikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju
(2) jis turi suprasti krikšto reikšmę

Jei žmogus priėmė Viešpatį Jėzų kaip savo Gelbėtoją, supranta, kad krikštas yra paklusnumo žingsnis bei viešas jo tikėjimo Kristumi išpažinimas ir trokšta būti pakrikštytas vandenyje – tai nėra jokios priežasties, dėl kurios šis tikintysis negalėtų būti pakrikštytas. Pagal Bibliją, krikštas yra svarbus, nes tikintysis viešai paskelbia apie savo tikėjimą ir atsidavimą Kristui, susitapatinimą su Jo mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kodėl krikščioniškas krikštas yra svarbus?