settings icon
share icon
Klausimas

Kodėl aš turėčiau skaityti Bibliją / studijuoti Bibliją?

Atsakymas


Mes turėtume skaityti ir studijuoti Bibliją, nes tai yra Dievo Žodis mums. Biblija yra tiesiogine ta žodžio prasme “Dievo įkvėpta” (2 Timotiejui 3:16). Kitaip sakant, tai yra pačio Dievo žodžiai mums. Yra daugybė filosofų iškeltų klausimų, į kuriuos Dievas mums atsakė Šventajame Rašte. Koks yra gyvenimo tikslas? Iš kur aš atsiradau? Ar yra gyvenimas po mirties? Kaip patekti į dangų? Kodėl šis pasaulis yra pilnas blogio? Kodėl man sunku daryti gera? Be atsakymų į “didelius” klausimus, Biblija taip pat duoda mums praktiškų patarimų šiose srityse: Ko man ieškoti savo antroje pusėje? Kaip man turėti gerą santuoką? Kaip man būti geru draugu? Kaip man būti geru tėčiu/mama? Kas yra sėkmė, ir kaip ją pasiekti? Kaip man pasikeisti? Kas iš tikrųjų svarbu gyvenime? Kaip man gyventi nežvelgiant atgal ir neapgailestaujant? Kaip man pergalingai eiti per nesąžiningus ir blogus įvykius mano gyvenime?

Mes turėtume skaityti Bibliją, nes ji yra visiškai patikimą ir be klaidų. Biblija išsiskiria iš kitų taip vadinamų “šventų” knygų tuo, kad tai nėra knyga, kuri tiesiog pateikia dorovingą mokymą ir sako: “Pasitikėk manimi”. Mes turime galimybę išbandyti Bibliją, patikrindami tūkstančius pranašysčių, esančių joje, patikrindami informaciją, pateiktą Biblijoje, su informacija kituose istoriniuose šaltiniuose ir patikrindami mokslinius faktus, susijusius su Biblija. Tų, kurie sako, kad Biblijoje yra klaidų, ausys užkimštos tiesai. Jėzus vieną kartą klausė, ką lengviau pasakyti: „Tavo nuodėmės yra atleistos“ ar „Kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok“. Ir tuomet išgydydamas paralyžuotą vyrą (padarydamas tai, ką ten esantys žmonės galėjo matyti savo akimis) Jis įrodė, kad Jis gali atleisti nuodėmes (padaryti tai, ko mes negalime matyti savo akimis). Panašiai yra ir su Biblija. Mes turime užtikrintumą, kad Dievo Žodyje esančios tiesos apie dvasinius dalykus, kurių mes negalime patikrinti savo pojūčiais, yra tiesa, nes mes matome, kad istorinės, mokslinės tiesos ir pranašystės, kurias galime patikrinti, yra tiesa.

Mes turėtume skaityti ir studijuoti Bibliją, nes Dievas ir žmonijos natūra nesikeičia. Biblija yra tokia pati aktuali mums šiandien kaip ir tada, kai ji buvo parašyta. Technologijos nuolat keičiasi, bet žmogaus natūra ir jo troškimai nesikeičia. Skaitydami Bibliją, mes matome, kad kalbant apie dviejų žmonių santykius ar visos visuomenės „nieko naujo nėra po saule“ (Ekleziasto 1:9). Nors visa žmonija vis dar ieško meilės ir pasitenkinimo netinkamose vietose, Dievas- mūsų geras ir maloningas Kūrėjas- Savo Žodyje sako mums, kas atneš mums nesibaigiantį džiaugsmą. Jo apreikštas Žodis, Biblija, yra toks svarbus, kad Jėzus apie Jį sakė: “Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų” (Mato 4:4). Kitaip sakant, jeigu mes norime gyventi pilnavertišką gyvenimą, kaip Dievas mums yra suplanavęs, mes turime klausyti ir paisyti Dievo užrašyto Žodžio.

Mes turime skaityti ir studijuoti Bibliją, nes yra labai daug klaidingų mokymų. Biblija mums yra matavimo įrankis, pagal kurį mes galime atskirti tiesą nuo melo. Ji mus moko, koks yra Dievas. Jeigu mes neteisingai suprasime Dievą, mes garbinsime stabą arba netikrą dievą. Mes garbinsime kažką, kas nėra Dievas. Biblija moko, kaip mes patenkame į dangų- ne dėl gerų darbų, krikšto ar dar kažko, ką mes darome (Jono 14:6; Efeziečiams 2:1-10; Izaijo 53:6; Romiečiams 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13). Taip pat Dievo Žodis mums parodo, kaip Dievas mus myli (Romiečiams 5:6-8; Jono 3:16). Ir kai mes geriau suprantame Dievo meilę, mes taip pat norime Jį mylėti (1 Jono 4:19).

Biblija mus paruošia tarnystei Dievui (2 Timotiejui 3:17; Efeziečiams 6:17; Hebrajams 4:12). Ji mums padeda suprasti, kaip būti išgelbėtiems iš nuodėmės ir jos galutinių pasėkmių (2 Timotiejui 3:15). Meditavimas Dievo Žodžiu ir paklūsnumas Jo mokymams atneš mūsų gyvenimams sėkmę (Jozuės 1:8; Jokūbo 1:25). Dievo Žodis padeda mums matyti nuodėmę savo gyvenimuose ir jos atsikratyti (Psalmių 119:9, 11). Biblija mus moko, padarydama mus išmintingesnius už mūsų mokytojus (Psalmių 32:8, 119:99; Patarlių 1:6). Biblija mus apsaugo nuo metų švaistymo darant dalykus, kurie nėra svarbus ir neišliks (Mato 7:24-27).

Biblijos skaitymas ir studijavimas padeda mums pamatyti “kabliuką“, paslėptą po patraukliu „masalu“, nuodėminguose pagundymuose. Biblija mums duoda progą pasimokyti iš kitų klaidų vietoje to, kad patys klystume. Patirtis yra gera mokytoja, bet kai reikia išmokti iš nuodėmės, ji yra labai griežta mokytoja. Daug geriau išmokti iš kitų klaidų. Yra daugybė biblinių veikėjų, iš kurių galima išmokti. Kai kurie iš jų gali būti ir geri, ir blogi pavyzdžiai skirtinguose savo gyvenimo etapuose. Pavyzdžiui, iš Dovydo pergalės prieš Galijotą, mes galime išmokti, kad Dievas yra stipresnis už bet ką, su kuo Jis prašo mus susidurti (1 Samuelio 17). Iš Dovydo paleistuvystės su Batšeba, mes matome, kokios ilgalaikės ir siaubingos yra trumpalaikio nuodėmingo malonumo pasekmės (2 Samuelio 11).

Biblija nėra knyga tik skaitymui. Bibliją reikia studijuoti, kad galėtume ją pritaikyti. Kitaip tai bus kaip maistas, kuris prarijamas nekramtant ir po to vėl išspjaunamas-neišgaunant jokios maistinės vertės. Biblija yra Dievo Žodis. Jis panašus į gamtos dėsnius. Mes galime jį ignoruoti, bet tai mums tik padarytų žalos, taip kaip mus sužalotų žemės traukos dėsnio ignoravimas. Neįmanoma iki galo paaiškinti Biblijos svarbos mūsų gyvenimams. Biblijos studijavimas gali būti palygintas su aukso ieškojimu. Jeigu mes įdedame mažai pastangų ir tik atsainiai persijojame akmenėlius upelyje, mes rasime tik aukso dulkes. Bet kuo giliau kasime, tuo daugiau mūsų pastangos bus apdovanotos.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kodėl aš turėčiau skaityti Bibliją / studijuoti Bibliją?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries