settings icon
share icon
Klausimas

Ar iš tiesų Jėzus yra vienintelis kelias į dangų?

Atsakymas


„Aš esu geras žmogus, todėl pateksiu į dangų“. „Na, kartais aš pasielgiu netinkamai, bet aš darau daugiau gerų darbų negu blogų, todėl pateksiu į dangų“. „Juk Dievas nenusiųs manęs į pragarą vien dėl to, kad aš negyvenu pagal Bibliją. Laikai pasikeitė!“ „Į pragarą eina tik labai blogi žmonės, tokie kaip vaikų prievartautojai ir žudikai“.

Tai yra dažni žmonių samprotavimai, tačiau jie yra melai. Šėtonas, šio pasaulio kunigaikštis, sėja šias mintis mūsų protuose. Jis, ir visi, kurie eina jo keliais, yra Dievo priešai (1 Petro 5:8). Šėtonas yra apgavikas. Jis dažnai apsimeta, kad yra geras (2 Koriniečiams 11:14), bet iš tikrųjų kontroliuoja visų žmonių, kurie nepriklauso Dievui, protus. 2 Korintiečiams 4:4 parašyta: „kuriems šio amžiaus dievas apakino protus; netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa“.

Yra klaidinga manyti, kad Dievui nerūpi mažos nuodėmės, arba kad pragaras yra rezervuotas „blogiems žmonėms“ . Bet kokia nuodėmė atskiria mus nuo Dievo, netgi „nedidelis, nekaltas melas“. Visi nusidėjo, ir nėra nei vieno pakankamai gero žmogaus, kuris savo pastangomis galėtų patekti į dangų (Romiečiams 3:23). Patekimas į dangų nepriklauso nuo to, ar mes padarėme daugiau gerų darbų negu blogų. Jeigu tai priklausytų nuo to, mes visi pražūtume. „Ir jei malone, tai ne dėl darbų, nes tada malonė nebūtų malonė“ (Romiečiams 11:6). Nėra nieko, ką mes galėtume padaryti, kad užsitarnautume būti danguje (Titui 3:5).

„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių“ (Mato 7:13). Net jeigu visi kiti žmonės gyvena nuodėmėjė ir kultūroje, kur tikėti Dievu nėra populiaru, Dievas nepriims to kaip pasiteisinimo. „Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose“ (Efeziečiams 2:1-2).

Kai Dievas sukūrė pasaulį, jis buvo tobulas. Viskas buvo gerai. Tada Jis sutvėrė Adomą ir Ievą ir suteikė jiems laisvą valią, kad jie galėtų pasirinkti – ar sekti Dievu ir paklusti Jam, ar ne. Bet šėtonas gundė Adomą ir Ievą, siūlydamas nepaklusti Dievui, ir jie pasirinko nusidėti. Tai juos (taip pat ir mus, jų palikuonis) atskyrė nuo Dievo ir nuo artimo bendravimo su Juo. Dievas yra tobulas ir šventas, Jis privalo pasmerkti nuodėmę. Kadangi mes esame nusidėjėliai, mes negalime sutaikyti savęs su Dievu. Dėl to Dievas nutiesė kelią, kad mes galėtume būti suvienyti su Juo danguje. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jono 3:16). „Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ (Romiečiams 6:23). Jėzus gimė tam, kad numirtų už mūsų nuodėmes, ir kad mums nereikėtų mirti. Po trijų dienų, pergalingai nugalėjęs mirtį, Jis prisikėlė iš kapo (Romiečiams 4:25). Jėzus tapo tiltu, jungiančiu Dievą su žmogumi, kad mes galėtumėme turėti asmeninius santykius su Dievu, jeigu tik Juo tikėsime.

„Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų“ (Jono 17:3). Daugelis žmonių tiki, kad Dievas egzistuoja, netgi šėtonas tuo tiki. Bet kad būtume išgelbėti, mums reikia atsigręžti į Dievą, pradėti asmeniškai bendrauti su Juo, nusigręžti nuo savo nuodėmių ir sekti Jį. Mums reikia pasitikėti Jėzumi visame, ką mes turime ir visame, ką mes darome. „Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo“ (Romiečiams 3:22). Biblija moko, kad be Jėzaus nėra jokio kito kelio į išgelbėjimą. Jono 14:6 Jėzus skelbė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“.

Jėzus yra vienintelis išgelbėjimo kelias, nes tik Jis vienas gali sumokėti už mūsų kaltes (Romiečiams 6:23). Jokia kita religija nemoko, kokia pražūtinga yra nuodėmė ir jos pasėkmės. Jokia kita religija nesiūlo beribės išpirkos už nuodėmes, kurią sumokėjo Jėzus. Nei vienas „religijos įkūrėjas“ nebuvo Dievas, atėjęs žmogaus kūne (Jono 1:1, 14), – ir tai buvo vienintelis būdas sumokėti begalinę mūsų skolą. Jėzus privalėjo būtų Dievas, kad galėtų sumokėti mūsų skolą. Jėzus privalėjo būti žmogus, kad galėtų mirti. Išgelbėjimas įmanomas tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi! „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti“ (Apaštalų darbų 4:12).

Jei Jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, žemiau yra pateiktas maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išgelbėti. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas išreikšti savo tikėjimą Dievu ir padėkoti Jam už išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš pasitikiu Tavimi, kad Tu mane išgelbėsi. Dėkoju už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar iš tiesų Jėzus yra vienintelis kelias į dangų?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries