Ar Jėzus buvo vegetaras? Ar krikščionis turėtų būti vegetaras?


Klausimas: Ar Jėzus buvo vegetaras? Ar krikščionis turėtų būti vegetaras?

Atsakymas:
Jėzus nebuvo vegetaras. Biblijoje parašyta, kad Jėzus valgė žuvį (Luko 24:42-43) ir ėrieną (Luko 22:8-15). Jeigu Jėzus buvo vegetaras, būtų keista, kad Jis stebuklingai pamaitino žmonių minias žuvimi ir duona (Mato 14:17-21). Apaštalo Petro vizijoje Jėzus paskelbė, kad visas maistas yra švarus, įskaitant gyvūnus (Apaštalų darbų 10:10-15). Po Nojaus tvano Dievas davė žmonijai leidimą valgyti mėsą (Pradžios 9:2-3). Dievas niekada neatšaukė savo leidimo.

Tačiau nėra nieko blogo, jeigu krikščionis yra vegetaras. Biblijoje neįsakoma mums valgyti mėsos. Pačiame mėsos nevalgyme nėra nieko blogo. Tačiau Biblijoje parašyta, jog mes neturėtume versti kitų žmonių laikytis mūsų įsitikinimų arba teisti žmones pagal tai, ką jie valgo arba nevalgo. Romiečiams 14:2-3 mus moko: „Vienas įsitikinęs, kad galima viską valgyti, o silpnas valgo tik daržoves. Kuris valgo, teneniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, teneteisia valgančio, nes Dievas jį priėmė.“

Taigi po tvano Dievas žmonijai davė leidimą valgyti mėsą (Pradžios 9:3). Senojo Testamento įstatyme Izraelio tauta negalėjo valgyti tam tikro maisto (Kunigų 11:1-47), tačiau jiems niekada nebuvo draudžiama valgyti mėsą. Jėzus paskelbė visą maistą, įskaitant visas mėsos rūšis, švariu (Morkaus 7:19). Kaip ir visose situacijose, krikščionis turėtų melstis ir prašyti Dievo vedimo, kad žinotų, ką jam valgyti. Ką mes benuspręstume valgyti, tai bus priimtina Dievui, jeigu mes padėkosime Jam už tai, kad Jis mums parūpino maisto (1 Tesalonikiečiams 5:18). “Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei“ (1 Korintiečiams 10:31).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ar Jėzus buvo vegetaras? Ar krikščionis turėtų būti vegetaras?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga