settings icon
share icon
Klausimas

Ką reiškia, jog Jėzus įvykdė įstatymą, bet jo nepanaikino?

Atsakymas


Mato evangelijos ištraukoje, kuri paprastai vadinama kalno pamokslu,užrašyti šie Jėzaus žodžiai: „Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panakinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys" (Mato 5:17-18).

Dažnai ginčijamasi, jog, jeigu Jėzus „nepanaikino" įstatymo, tuomet jis vis dar galioja. Taigi tokie reikalavimai kaip Sabato laikymasis vis dar galioja, ir tikriausiai dar daugybė kitų Mozės Įstatymo dalių. Šios išvados remiasi neteisingu šios ištraukos žodžių bei paskirties supratimu. Kristus nebandė pasakyti, kad Mozės Įstatymas amžinai galios. Toks požiūris prieštarautų viskam, ką mes išmokstame iš Naujojo testamento (Romiečiams 10:4; Galatams 3:23-24; Efeziečiams 2:15).

Šioje ištraukoje ypatingai svarbus žodis yra „panaikinti". Jis yra išverstas iš graikų žodžio „katalu", kurio tiesioginė reikšmė yra „atlaisvinti". Šis žodis Naujajame testamente yra naudojamas 17 kartų. Pavyzdžiui, jis naudojamas kalbant apie tai, kaip Romėnai sugriovė žydų šventyklą (Mato 26:61; 27:40; Apaštalų darbų 6:14), ir kalbant apie irstantį mirusio žmogaus kūną (2 Korintiečiams 5:1). Šis terminas taip pat reiškia „nuversti", pavyzdžiui: „padaryti beverčiu, nesėkmingu". Klasikinėje graikų kalboje, šis terminas buvo naudojamas kalbant apie institucijas, įstatymus ir t.t., kai buvo bandoma pasakyti, kad kažkas „nebegalioja".

Labai svarbu pastebėti, kaip šis žodis naudojamas Mato 5:17. Šiame kontekste žodis „panaikinti" yra pastatomas priešprieša žodžiui „įvykdyti". Kristus atėjo „nepanaikinti jų, bet įvykdyti." Jėzus neatėjo į žemę kaip įstatymo priešininkas. Jo tikslas nebuvo sutrukdyti įstatymo įvykdymui. Jis gerbė, mylėjo, pakluso ir išpildė įstatymą. Jis išpildė įstatymo pranašystes apie save (Luko 24:44). Jėzus išpildė Mozės įstatymo reikalavimus, kurie reikalavo tobulo paklusnumo, gąsdinant „prakeikimu" (žr. Galatams 3:10,13). Šia prasme įstatymo dieviškas dizainas visuomet galios. Jis visada įvykdys jam skirtą tikslą.

Tačiau, jeigu Mozės įstatymas galioja ir yra lygiai taip pat taikomas šiandieniniams žmonėms, tuomet jis nebuvo įvykdytas, ir Jėzus nesugebėjo padaryti to, ką atėjo padaryti. Bet, jeigu Viešpats įvykdė savo tikslą, tuomet įstatymas buvo išpildytas, ir šiandien jis nebėra legaliai galiojanti institucija. Jeigu Kristus neišpildė Mozės įstatymo- ir jis vis dar yra galiojanti institucija šiandien-, tuomtet jis galioja ne tik dalinai. Tuomet visas įstatymas galioja. Jėzus labai aiškiai pasakė: „nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis" (mažiausias ženklas hebrajų raštuose) neišnyks, kol viskas bus įvykdyta. Taigi niekas iš įstatymo negali prarasti galios iki tol, kol tikslas bus pasiektas. Jėzus įvykdė įstatymą. Jėzus išpildė visą įstatymą. Mes negalime sakyti, kad Jėzus įvykdė aukojimo dalį, bet neįvykdė kitų įstatymo aspektų. Jėzus arba išpildė visą įstatymą, arba nieko. Tai, ką Jėzaus mirtis reiškia įstatymo aukojimo daliai, ji tą patį reiškia ir visiems kitiems įstatymo aspektams.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką reiškia, jog Jėzus įvykdė įstatymą, bet jo nepanaikino?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries