settings icon
share icon
Klausimas

Ar Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį?

Atsakymas


Biblijoje nėra aiškiai parašyta, kokią savaitės dieną Jėzus buvo nukryžiuotas. Dvi populiariausios nuomonės yra penktadienis ir trečiadienis. Tačiau yra ir tokių, kurie sudeda abu požiūrius ir teigia, kad tai įvyko ketvirtadienį.

Mato 12:40 Jėzus sakė: „Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis banginio pilve, taip ir Žmogau Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje“. Tie, kurie galvoja, kad Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį, teigia, jog yra būdas, kaip paaiškinti, kad Jėzus išbuvo kape tris dienas. Kadangi Jėzus buvo kape dalį penktadienio, visą šeštadienį ir dalį sekmadienio, galima teigti, jog Jis išbuvo kape tris dienas. Vienas iš pagrindinių argumentų dėl penktadienio yra Morkaus 15:42, kur rašoma, jog Jėzus buvo nukryžiuotas sabato išvakarėse. Jeigu toje eilutėje kalbama apie savaitinį sabatą, šeštadienį, tuomet Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį. Kitas argumentas dėl penktadienio yra Mato 16:21 ir Luko 9:22 eilutės, kuriose mokoma, jog Jėzus prisikels trečią dieną. Tai nereiškia, kad Jis turi išbūti kape tris pilnas dienas ir naktis. Nors kai kurie vertimai naudoja „trečią dieną“ tose eilutėse, nevisi sutinka, jog „trečią dieną“ yra teisingas tų eilučių vertimas. Morkaus 8:31 parašyta, jog Jėzus bus prikeltas „po“ trijų dienų.

Tie, kurie mano, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ketvirtadienį, prie penktadienio argumentų prideda tai, kad yra per daug įvykių (kai kurie suskaičiuoja net 20), kurie įvyko tarp Jėzaus palaidojimo ir Sekmadienio ryto, kad būtų galima sakyti, jog Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį. Ketvirtadienio šalininkai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vienintelė pilna diena buvo šeštadienis- sabatas. Jie naudoja šį pavyzdį: „Įsivaizduok, kad tu susitikai su draugu pirmadienį. Kitą kartą tu jį vėl susitinki ketvirtadienį ir sakai ‚Aš tavęs nemačiau tris dienas‘ nors iš tikrųjų praėjo tik 60 valandų (2.5 dienos). Jeigu Jėzus buvo nukryžiuotas ketvirtadienį, šis pavyzdys paaiškintų, kodėl būtų galima sakyti, kad praėjo trys dienos.

Pagal trečiadienio teoriją tą savaitę buvo du sabatai. Po pirmojo sabato (to, kurio išvakarėse buvo nukryžiuotas Jėzus [Morkaus 15:42; Luko 23:52-54]) moterys nusipirko kvepalų- atkreipkite dėmesį, jog jos tai nusipirko po sabato (Morkaus 16:1). Pagal trečiadienio teoriją šis “sabatas” buvo iškilmingas sabatas (žr. Kunigų 16:29-31, 23:24-32, 39, kur šventos dienos nebūtinai yra septina savaitės diena, bet vis tiek vadinamos sabatu). Antras sabatas tą savaitę buvo įprastas savaitinis sabatas. Atkreipkite dėmesį, jog Luko 23:56 rašoma, kad moterys nusipirko kvepalus per sabatą, tuomet paruošė kvepalus ir ilsėjosi per sabatą. Pagal šį argumentą, joms buvo neįmanoma nusipirkti kvepalus po sabato, o juos paruošti prieš sabatą- nebent tą savaitę buvo du sabatai. Pagal šį dviejų sabatų požiūrį, jeigu Jėzus buvo nukryžiuotas ketvirtadienį, tuomet iškilmingasis sabatas prasidėjo nusileidus saulei ketvirtadienį ir pasibaigė leidžiantis saulei penktadienį- prasidedant savaitiniam sabatui šeštadienį. Tačiau tai reikštų, jog kvepalai buvo nupirkti po pirmo sabato, šeštadienį, o tai sulaužytų sabato įstatymą.

Taigi pagal trečiadienio teorija, vienintelis paaiškinimas, neprieštaraujantis tam, kas užrašyta Biblijoje apie moteris ir kvepalus ir tiesiogiai interpretuojantis Mato 12:40, yra tas, kad Kristus buvo nukryžiuotas trečiadienį. Sabatas buvo iškliminga diena ir įvyko ketvirtadienį, moterys nusipirko kvepalus pektadienį, ir sugrįžusios juos paruošė tą pačią dieną, jos ilsėjosi šeštadienį, per savaitinį sabatą, ir tuomet atnešė kvepalus į kapą anksti sekmadienio rytą. Jėzus buvo palaidotas prieš nusileidžiant saulei trečiadienį (saulės nusileidimas buvo ketvirtadienio pradžia pagal žydų kalendorių). Naudojant žydų kalendorių, ketvirtadienio naktis yra pirma naktis, ketvirtadienio diena- pirma diena, penktadienio naktis-antra naktis, penktadienio diena- antra diena, šeštadienio naktis- trečia naktis, šeštadienio diena- trečia diena. Mes tiksliai nežinome, kuriuo metu Jėzus prisikėlė, tik žinome, kad tai buvo prieš saulėtekį sekmadienį. Gali būti, jog Jis prisikėlė iškart po saulėtekio šeštadienio vakare- pirmą savaitės dieną pagal žydus. Tuščias kapas buvo rastas tekant saulei (Morkaus 16:2), prieš pasidarant visiškai šviesu (Jono 20:1).

Galima problema šiam požiūriui yra Jėzaus mokiniai, kurie ėjo su Jėzumi keliu į Emausų kaimą “tą pačią dieną” kaip ir Jėzaus prisikėlimas (Luko 24:13). Mokiniai, kurie neatpažino Jėzaus, pasakė Jam apie Jėzaus nukryžiavimą (24:21), paaiškindami, kad „dabar po viso to jau trečia diena“ (24:21). Nuo trečiadienio iki sekmadienio yra keturios dienos. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti tai, kad jie skaičiavo dienas nuo Jėzaus palaidojimo trečiadienio vakare, kuris pradeda žydišką ketvirtadienį. Tuomet nuo ketvirtadienio iki sekmadienio būtų galima suskaičiuoti tris dienas.

Iš tikrųjų nelabai svarbu, kurią savaitės dieną Kristus buvo nukryžiuotas. Jeigu tai būtų labai svarbu, Dievo Žodyje būtų aiškiai parašyta diena ir laikas. Svarbu yra tai, kad Jis prisikėlė, kad Jo kūnas buvo prikeltas iš numirusių. Taip pat svarbi yra priežastis, dėl kurios Jis mirė- prisiimti bausmę, kurios yra verti nusidėjėliai. Jono 3:16 ir Jono 3:36 parašyta, jog pasitikint Jėzumi, mes įgyjame amžinąjį gyvenimą! Ir tai yra tiesa, jei Jis buvo nukryžiuotas trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį? Jei taip,tuomet kaip Jis praleido tris dienas kape, jeigu Jis prisikėlė sekmadienį?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries