settings icon
share icon
Klausimas

Ką reiškia, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis?

Atsakymas


Tai, kad Jono 1:29 ir Jono 1:36 Jėzus vadinamas Dievo Avinėliu, parodo, kad Jėzus yra tobula ir galutinė auka už nuodėmes. Tam, kad suprastume, kas Kristus buvo, ir ką Jis padarė, mes turime pradėti su Senuoju Testamentu, kuriame yra pranašystės apie Kristaus atėjimą ir buvimą „auka už nuodėmes“ (Izaijo 53:10). Visa aukojimo sistema, kurią Dievas įkūrė Senajame Testamente, paruošė kelią Jėzaus, kuris yra tobula Dievo parūpinta auka už Jo žmonių nuodėmes, atėjimui (Romiečiams 8:3; Hebrajams 10).

Avinėlių aukojimas užėmė labai svarbią vietą žydų kultūriniame gyvenime ir aukojimo sistemoje. Kai Jonas Krikštytojas pavadino Jėzų Dievo Avinėliu, kuris naikina pasaulio nuodėmę (Jono 1:29), žydai tai girdėdami galėjo galvoti apie vieną iš keleto svarbių aukų. Artėjant Paschos šventei, pirma jų mintis galėjo būti Paschos avinėlio auka. Pascha buvo viena iš pagrindinių žydų švenčių, kurios metu buvo prisimenama, kaip Dievas išvedė Izraelitus iš vergijos Egipte. Paschos avinėlio papjovimas ir namų durų staktų patepimas jo krauju (Išėjimo 12:11-13) yra gražus Kristaus atperkančios aukos ant kryžiaus paveikslas. Tie, už kuriuos Jis mirė, yra padengti Jo krauju, kuris juos saugo nuo mirties (dvasinės) angelo.

Kita taip pat svarbi avinėlių auka buvo aukojama kasdien Jeruzalės šventykloje. Kiekvieną rytą ir vakarą šventykloje buvo aukojamas avinėlis už žmonių nuodėmes (Išėjimo 29:38-42). Šių kasdienių aukų, kaip ir visų kitų, tikslas buvo nukreipti žmones į tobulą Kristaus auką ant kryžiaus. Jėzaus mirties ant kryžiaus laikas sutapo su vakarinės aukos šventykloje laiku. Žydai taip pat žinojo Senojo Testamento pranašus, tokius kaip Jeremijas ir Izaijas, kurie pranašavo atėjimą To, kuri bus kaip „avinėlis, vedamas pjauti“ (Jeremijo 11:19; Izaijo 53:7), ir kurio kentėjimai ir auka parūpins atpirkimą Izraeliui. Žinoma, tas asmuo buvo ne kas kitas, o Jėzus Kristus, „Dievo Avinėlis“.

Nors aukojimo sistema galbūt ir sudėtinga mums šiandien suprasti, tačiau įmoką ar restituciją mes galime lengvai suprasti. Mes žinome, kad nuodėmės alga yra mirtis (Romiečiams 6:23), ir kad nuodėmė mus skiria nuo Dievo. Mes taip pat žinome, kad mes visi nusidėjome, ir nėra nei vieno teisaus prieš Dievą (Romiečiams 3:23). Dėl mūsų nuodėmės mes esame atskirti nuo Dievo ir esame kalti prieš Jį. Taigi mūsų vienintelė viltis yra, kad Jis parūpins būdą mus sutaikyti su savimi. Jis tai ir padarė siųsdamas savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus. Kristus mirė, kad sumokėtų už mūsų nuodėmes ir atliktų bausmę už mūsų, visų, kurie Juo tikime, nuodėmes.

Per Jo mirtį ant kryžiaus kaip Dievo tobulą auką už nuodėmę ir per Jo prisikėlimą po trijų dienų mes, kurie Juo tikime, dabar turime amžiną gyvenimą. Tai, kad pats Dievas parūpino auką, kuri atperka mūsų nuodėmes, yra nuostabi Evangelijos geroji naujiena, kuri labai aiškiai aprašyta 1 Petro 1:18-21: “žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums, per Jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė Jį iš numirusių ir suteikė Jam šlovę, kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu.”

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką reiškia, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries