settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra dešimt Dievo įsakymų?

Atsakymas


Dešimt įsakymų yra dešimt įstatymų, užrašytų Biblijoje, kuriuos Dievas davė Izraelio tautai neilgai trukus po jų išėjimo iš Egipto. Dešimt įsakymų yra apibendrinimas 613 įsakymų, kurie yra surašyti Senojo Testamento įstatyme. Pirmi keturi įstatymai yra apie mūsų santykius su Dievu, o paskutiniai šeši apie mūsų santykius su vienas kitu. Dešimt Dievo įsakymų yra surašyti Išėjimo 20:1-17 ir Pakartoto Įstatymo 5:6-21.

1) „Nuturėk kitų dievų šalia manęs.“ Šis įsakymas draudža garbinti bet kokius kitus dievus, leidžiama garbinti tik vieną tikrą Dievą. Visi kiti dievai yra netikri.

2) „Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios kartos ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“ Šis įsakymas draudžia daryti stabus, bet kokį matomą Dievo atvaizdą. Nėra jokio atvaizdo, kuris tiksliai pavaizduotų Dievą. Kai pasidarome stabus, kurie atvaizduoja Dievą, mes garbiname netikrą dievą.

3) „Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini Jo vardą.” Šis įsakymas draudžia be reikalo naudoti Dievo vardą. Mes negalime lengvabūdiškai naudoti Dievo vardo. Mes turime savo pagarbą Dievui parodyti minėdami Jo vardą pagarbiai.

4) „Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kurie yra tavo namuose, nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį.“ Šis įsakymas įsako atidėti sabatą (šeštadienį, paskutinę savaitės dieną) poilsiui ir paskirti tą dieną Viešpačiui.

5) „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.“ Šis įsakymas įsako visuomet pagarbiai elgtis su tėvais.

6) „Nežudyk.“ Šis įsakymas draudžia suplanuotą kito žmogaus nužudymą.

7) „Nesvetimauk“. Šis įsakymas draudžia lytinius santykius su bet kuo, kas nėra to žmogaus sutuoktinis.

8) „Nevok.“ Šis įsakymas draudžia imti bet ką, kas nepriklauso tam žmogui, be kito žmogaus, kuriam tai priklauso, leidimo.

9) „Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.“ Šis įsakymas draudžia melagingai liudyti apie kitą žmogų. Iš esmės šis įsakymas draudžia meluoti.

10) „Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo- nieko, kas yra tavo artimo.“ Šis įsakymas draudžia norėti bet ko, kas žmogui nepriklauso. Troškimas dalykų, kurie žmogui nepriklauso, gali baigtis vieno iš aukščiau pateiktų įsakymų sulaužymu: žmogžudyste, paleistuvyste ar vagyste. Jeigu yra neteisinga kažką daryti, tuomet netgi to norėti yra neteisinga.

Daug žmonių neteisingai laiko dešimt Dievo įsakymų taisyklėmis, kurių laikantis, žmogus užsitikrins gyvenimą po mirties danguje. Tačiau dešimties Dievo įsakymų tikslas yra parodyti žmonėms, jog jiems neįmanoma tobulai laikytis šių įsakymų (Romiečiams 7:7-11), ir jiems reikia Dievo gailestingumo ir malonės. Nepaisant jauno ir turtingo valdytojo žodžių, paminėtų Mato 19:16, niekas negali tobulai laikytis dešimties Dievo įsakymų (Ekleziasto 7:20). Dešimt Dievo įsakymų parodo, jog mes visi nusidėjome (Romiečiams 3:23), ir kad mums visiems reikia Dievo gailestingumo ir malonės, kurie yra prieinami tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra dešimt Dievo įsakymų?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries