settings icon
share icon
Klausimas

Ar Biblija toleruoja vergiją?

Atsakymas


Mes esame linkę vergiją laikyti praeities problema. Tačiau pagal apskaičiavimus šiandien daugiau nei 27 milijonai žmonių yra vergijoje: priverstinis darbas, prostitucija, teritorijos paveldėjimas ir t.t. Jėzaus Kristaus pasekėjai, kurie buvo išpirkti iš vergijos nuodėmei, turėtų būti pirmi bandymuose užkirsti kelią vergijai šiandieniniame pasaulyje. Klausimas, kuris mums iškylas, yra šis „Kodėl Biblija griežtai nemoko prieš vergiją? Kodėl Biblija palaiko žmonių vergiją?“

Biblijoje vergija nėra tiesiogiai smerkiama. Biblijoje pateikiami nurodymai, kaip reikia elgtis su vergais (Pakartoto Įstatymo 15:12-15; Efeziečiams 6:9; Kolosiečiams 4:1), bet vergystės nevadinama nelegalia. Dauguma žmonių nesupranta, kad vergija Biblijos laikais labai skyrėsi nuo vergijos, kuri vyravo pasaulyje paskutinius kelis šimtmečius. Vergija Biblijoje nebuvo paremta vien tik rase. Žmonės netapo vergais vien dėl jų tautybės ar odos spalvos. Biblijos laikais vergija rėmėsi ekonomine padėtimi, tai buvo kaip socialinis statusas. Žmonės parsiduodavo į vergiją, kai nebeturėdavo pinigų grąžinti skoloms ar išlaikyti savo šeimų. Naujojo Testamento laikais daktarai, advokatai ir netgi politikai kartais būdavo kitų žmonių vergai. Kai kurie žmonės savo norų tapdavo vergais, kad jų šeimininkas pasirūpintų visais jų poreikiais.

Paskutinius kelis šimtmečius vergija buvo pagrinde paremta odos spalva. Jungtinėse Amerikos Valstijose jodaodžiai buvo laikomi vergais dėl jų tautybės. Daug vergų savininkų nuoširdžiai tikėjo, jog jodaodžiai yra žemesnės kilmės žmonės. Biblija smerkia vergiją, kuri yra paremta odos spalva, nes Biblijoje mokoma, kad visi žmonės buvo sukurti Dievo ir pagal Jo atvaizdą (Pradžios 1:27). Senasis Testamentas leido turėti vergų, kurie buvo vergai dėl ekonominių priežasčių. Pagrindinis dalykas, kurį mums reikia suprasti, yra tai, kad vergija, kuri yra leidžiama Biblijoje, niekaip neatspindi rasinės vergijos, kuri kankino mūsų pasaulį paskutinius kelis amžius.

Be viso to, Senasis ir Naujasis Testamentai draudžia „žmonių vagystę“- būtent tai, kas įvyko Afrikoje 19 amžiuje. Afrikiečiai buvo sugaunami, vergų pirklių parduodami ir atgabenami į Naująjį Pasaulį, kur buvo verčiami dirbti plantacijose ir fermose. Dievas tuo bjaurisi ir nekenčia tokio elgesio. Beje, pagal Mozės įstatymą už tokią veiklą žmogus buvo baudžiamas mirtimi: „Kas pavagia žmogų ir parduoda jį, ar jis surandamas pas jį, baudžiamas mirtimi“ (Išėjimo 21:16). Panašiai Naujajame Testamente vergų pirkliai yra priskiriami prie tų, kurie yra bedieviai ir nusidėjėliai, ir yra toje pačioje kategorijoje kaip tėvažudžiai, motinžudžiai, žmogžudžiai, paleistuviai, iškrypėliai, melagiai ir priesaikos laužytojai (1 Timotiejui 1:8-10).

Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad Biblijos tikslas yra nurodyti kelią į išgelbėjimą, o ne reformuoti visuomenę. Biblija dažnai kalba apie problemas iš vidinės pusės. Jeigu žmogus, priimdamas išgelbėjimą, patiria Dievo meilę, gailestingumą ir malonę, Dievas pakeis jo sielą ir to pasekoje pasikeis jo mąstymas bei veiksmai. Žmogus, kuris patyrė, ką reiškia gauti išgelbėjimo ir laisvės iš vergijos nuodėmei dovaną, ir kurio sielą Dievas keičia, supras, kad kito žmogaus pavergimas yra neteisingas. Jis matys, kartu su Pauliumi, kad vergas gali būti mylimas brolis Viešpatyje (Filemono 1:16). Žmogus, kuris tikrai patyrė Dievo malonę, bus maloningas kitiems. Tai būtų Biblijos receptas vergijos baigimui.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Biblija toleruoja vergiją?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries