Ką Biblija moko apie nerimą?


Klausimas: Ką Biblija moko apie nerimą?

Atsakymas:
Biblija aiškiai moko, jog krikščionys neturėtų nerimauti. Filipiečiams 4:6 mums įsakoma: „Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.“ Iš šios ištraukos mes išmokstame, jog vietoje to, kad nerimautume, mes turime visus savo poreikius ir rūpesčius maldoje atnešti Dievui. Jėzus ragina mus nesirūpinti savo fiziniais poreikiais, tokiais kaip drabužiais ir maistu. Jėzus mus patikina, kad dangiškas Tėvas pasirūpins visais mūsų poreikiais (Mato 6:25-34). Taigi mus nėra dėl ko nerimauti.

Kadangi nerimas neturėtų būti tikinčiojo gyvenimo dalimi, kaip mums nugalėti tą nerimą? 1 Petro 5:7 mes esame mokomi: “Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“ Dievas nenori, kad mes nešiotumėme savo naštas ir rūpesčius. Šioje eilutėje Dievas mums sako visus tuos rūpesčius atiduoti Jam. Kodėl Dievas nori pasiimti mūsų problemas? Pasak Biblijos, dėl to, kad Jis mus myli. Dievui rūpi viskas, kas mums atsitinka. Nėra jokio nerimo, kuris Jam būtų per mažas ar per didelis. Kai mes pavedame savo problemas Dievui, Jis mums prižada duoti ramybę, kuri pranoksta visokį supratimą (Filipiečiams 4:7).

Žinoma, tiems, kurie nepažįsta Gelbėtojo, nerimas ir rūpestis bus normali gyvenimo dalis. Bet tiems, kurie savo gyvenimą pavedė Jam, Jėzus prižada: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“ (Mato 11:28-30).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ką Biblija moko apie nerimą?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga