settings icon
share icon
Klausimas

Kaip ir kada susiformavo Biblijos kanonas?

Atsakymas


Terminas “kanonas” yra naudojamas apibūdinti knygoms, kurios yra Dievo įkvėptos ir įtrauktos į Bibliją. Biblijoje nėra pateiktas knygų, kurios priklauso Biblijos kanonui, sąrašas, ir tai sukelia sunkumų. Biblijos kanono suformavimo procese dalyvavo žydų rabinai, mokslininkai ir ankstyvieji krikščionys. Tačiau jie buvo vedami Dievo, kuris nusprendė, kurios knygos priklausys Biblijos kanonui. Šventojo Rašto knyga priklausė kanonui nuo tos akimirkos, kai ji buvo parašyta. Dievui tik reikėjo įtikinti Savo žmogiškuosius pasekėjus, kurios knygos turėtų sudaryti Bibliją.

Palyginus su Naujuoju Testamentu, Senojo Testamento knygos buvo priskirtos kanonui be didesnių ginčų. Žydų tikintieji atpažino Dievo pasiuntinius ir priimė jų raštus kaip Dievo įkvėptus. Nors buvo diskusijų dėl Senojo Testamento kanono, bet 250 mūsų eros metais beveik visuotinai buvo priimtas Hebrajų Raštų kanonas. Vienintelis nesutarimas buvo dėl deuterokanoninių knygų (dar vadinamų antruoju kanonu), dėl kurių diskutuojama dar ir šiandien. Dauguma žydų mokslininkų deuterokanonines knygas laikė gerais istoriniais ir religiniais dokumentais, bet žemesnio lygio negu Hebrajų Raštai.

Naujojo Testamento rinkimo ir atpažinimo procesas prasidėjo pirmajame krikščioniškos bažnyčios amžiuje. Kai kurios Naujojo Testamento knygos buvo priskirtos kanonui labai anksti, kitoms reikėjo daugiau laiko:
• Paulius laikė Luko raštus tokiais pačiais patikimais kaip ir Senasis Testamentas (1 Timotiejui 5:18; taip pat žr. Pakartoto Įstatymo 25:4 ir Luko 10:7).
• Petras priskyrė Pauliaus raštus Šventajam Raštui (2 Petro 3:15-16).
• Kai kurios Naujojo Testamento knygos buvo perduodamos iš vienos bažnyčios į kitą ir taip patvirtino pripažinimą (Kolosiečiams 4:16; 1 Tesalonikiečiams 5:27).
• lemensas iš Romos paminėjo bent aštuonias Naujojo Testamento knygas (95 mūsų eros metais).
• Inacijus iš Antiochijos patvirtino septynias knygas (115 mūsų eros metais).
• Polikarpas, apaštalo Jono mokinys, patvirtino 15 knygų (108 mūsų eros metais).
• Irenėjus paminėjo 21 knygą (185 mūsų eros metais).
• Hipolitas patvirtino 22 knygas (170-235 mūsų eros metais).
• Laiškas Hebrajams, Jokūbo laiškas, 2 Petro laiškas, 2 Jono laiškas ir 3 Jono laiškas- susilaukė daugiausiai ginčų.

Pirmasis „kanonas“, Muratorinis kanonas, buvo suformuotas 170 mūsų eros metais. Šiame kanone buvo visos Naujojo Testamento knygos išskyrus Laišką Hebrajams, Jokūbo laišką ir 3 Jono laišką. 363 mūsų eros metais Loadikėjos taryba nusprendė, kad tik tai Senojo Testamento (įskaitant deuterokanonines knygas) ir 27 Naujojo Testamento knygos gali būti skaitomos bažnyčiose. Hipo taryba (393 mūsų eros metais) ir Kartaginos taryba (397 mūsų eros metais) pripažino tas pačias 27 knygas kaip Dievo įkvėptas.

Sprendžiant, ar Naujojo Testamento knygos buvo Šventosios Dvasios įkvėptos, tarybos naudojosi panašiais į šiuos principais:
1) Ar knygos autorius buvo apaštalas arba artimai susijęs su apaštalu?
2) Ar knyga yra priimta daugumos tikinčiųjų?
3) Ar knyga neprieštarauja doktrinoms ir ortodoksiniam (visuotinai priimtinam) mokymui?

4) Ar knygoje akivaizdus aukštas moralės standartas ir dvasinės vertybės, kurios atspindėtų Šventosios Dvasios darbą?

Labai svarbu nepamiršti, kad bažnyčia nesuformavo kanono. Ne ankstyvosios bažnyčios tarybos nusprendė, kas įeis į kanoną. Pats Dievas, ir tik Dievas, nustatė, kurios knygos priklauso Biblijai. Jis tiesiog naudojo Savo pasekėjus atpažinti, ką Jis pats jau buvo nusprendęs. Procesas, kurio metu Biblijos knygos buvo surinktos ir atpažintos, buvo su trūkumais, bet Dievas, būdamas suverenus, nepaisant mūsų neišmanymo ir užsispyrimo, padėjo ansktyvajai bažnyčiai atpažintas knygas, kurias Jis įkvėpė.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip ir kada susiformavo Biblijos kanonas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries