settings icon
share icon
Klausimas

Ar Jėzus buvo pragare tarp Savo mirties ir prisikėlimo?

Atsakymas


Dėl šio klausimo kyla daug sumaišties. Ši idėja pagrinde paimta iš Apaštalų tikėjimo išpažinimo, kuriame sakoma: „nužengė į pragarus”. Taip pat yra keletas Šventojo Rašto vietų, kur, priklausomai nuo vertimo, rašoma, kad Jėzus nuėjo į “pragarą”. Studijuojant šį klausimą, pirmiausia, reikia suprasti, ką Biblija moko apie mirusiųjų pasaulį.

Hebrajų Rašte žodis, apibūdinantis mirusiųjų pasaulį, yra sheol. Jis papraščiausiai reiškia „mirusiųjų vieta“ arba „vieta iškeliavusioms sieloms/dvasioms“. Naujajame Testamente graikų žodis atitinkantis sheol yra hades, tai taip pat reiškia „mirusiųjų vieta“. Kitose Rašto vietose Naujajame Testamente paaiškinama, kad sheol/hades yra laikina vieta, kur sielos laukia paskutinio prisikėlimo ir teismo. Apreiškimo 20:1-15 labai aiškiai pateikia skirtumą tarp pragaro ir mirusiųjų pasaulio. Pragaras (ugnies ežeras) yra amžina ir galutinė vieta, kurioje bus visi nuteistieji. Mirusiųjų pasaulis yra laikina vieta. Taigi atsakymas yra ne, Jėzus nebuvo pragare, nes pragaras bus tik ateityje, po to kai įvyks Didysis baltojo sosto teismas (Apreiškimo 20:11-15).

Sheol/mirusiųjų buveinė- tai vieta padalinta į dvi dalis: viena dalis yra palaiminimas, o kita bausmė (Mato 11:23; 16:18; Luko 10:15; 16:23; Apaštalų darbų 2:27-31). Tai išgelbėtųjų ir pasmerktųjų buveinė. Išgelbėtųjų buveinė yra vadinama „Abraomo prieglobsčiu“ (Luko 16:22). Pasmerktųjų buveinė vadinama „pragaru“ (Luko 16:23). Išgelbėtųjų ir pasmerktųjų buveinės yra atskirtos „milžiniška praraja“ (Luko 16:26). Kai Jėzus mirė, Jis nuėjo į palaimintąją sheol pusę ir iš ten pasiėme tikinčiuosius, su kuriais nuėjo į dangų/rojų (Efeziečiams 4:8-10). Pasmerktųjų buveinės pusė nepasikeitė. Visi netikintieji po mirties ten laukia paskutiniojo teismo, kuris įvyks ateityje. Ar Jėzus buvo sheol/mirusiųjų buveinėje? Taip, pagal Efeziečiams 4:8-10 ir 1 Petro 3:18-20.

Nesusipratimai taip pat iškyla perskaičius Psalmių 16:10-11, kur rašoma „Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti. Tu parodysi man gyvenimo kelią“. „Mirusiųjų buveinė“ nėra pragaras, bet sheol. Jėzus, kalbėdamas su šalia Jo nukryžiuotu vagimi, sakė: „Šiandien su manimi būsi rojuje“. Jis nesakė: „Aš būsiu su tavimi pragare“. Jėzaus kūnas buvo kape, o Jo siela/dvasia buvo su palaimintaisiais sheol/mirusiųjų buveinėje. Deja, dažnai vertėjai, versdami iš graikų ir hebrajų kalbų, neteisingai išverčia žodžius „sheol“, „mirusjiųjų buveinė“ ir „pragaras“.

Kai kurie tiki, kad Jėzus buvo „pragare“ arba pasmerktųjų sheol pusėje, kad būtų nubaustas už mūsų nuodėmes. Ši idėja yra visiškai ne biblinė. Jėzaus kentėjimų ir mirties ant kryžiaus pilnai užteko mūsų išgelbėjimui. Jo kraujas nuplovė mūsų nuodėmes (1 Jono 1:7-9). Kai Jis kabėjo ant kryžiaus, Jis prisiėmė visos žmonijos nuodėmes. Jis tapo nuodėme dėl mūsų: „Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu“ (2 Korintiečiams 5:21). Šis kaltės prisiėmimas paaiškina Jėzaus vidinę kovą Getsemanės sode,- Jis žinojo, kad nuodėmės bus uždėtos ant Jo.

Kai būdamas ant kryžiaus Jėzus šaukė: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!” (Mato 27:46), Jis buvo atskirtas nuo Tėvo dėl ant Jo uždėtų nuodėmių. Kai Jėzus atidavė Savo dvasią, Jis tarė: „Tėve, į Tavo rankas pavedu savo dvasią“ (Luko 23:46). Jėzus nenuėjo į pragarą arba į pasmerktųjų mirusiųjų buveinės pusę. Jis nuėjo į „Abraomo prieglobsčio“ pusę, palaimintųjų mirusiųjų buveinės pusę. Jėzaus kentėjimas baigėsi tą minutę, kai Jis mirė. Išpirka už nuodėmę buvo sumokėta. Jėzus laukė Jo kūno prisikėlimo ir Jo šlovingo pakilimo. Ar Jėzus buvo pragare? Ne. Ar Jėzus buvo mirusiųjų buveinėjė/sheol? Taip.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Jėzus buvo pragare tarp Savo mirties ir prisikėlimo?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries