Ibibazo ku bihe bya nyuma


Bibiliya ihanura iki ku mperuka y'isi?

Ibimenyetso bizateguza imperuka ni ibihe?

Kujyanwa kw'itorero ni iki?

Itotezwa ni iki? Kubera iki bavuga ko hari itotezwa rizamara imyaka irindwi?

Ugereranyije n'imyaka y'kujyanwa kw'itorero, igihe cy'itotezwa ryinshi, itorero rizajyanwa ryari?

Kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo bivuga iki?

Ubwami bw'imyaka 1000 ni ubuhe, ese buzabaho koko?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku bihe bya nyuma