Trebaju li kršćani poštivati Starozavjetni zakon?Pitanje: Trebaju li kršćani poštivati Starozavjetni zakon?

Odgovor:
Ključ za razumijevanje ovog problema jest u tome da znamo da je Stari zavjet dan izraelskoj naciji, a ne kršćanima. Neki od zakona trebali su naučiti Izraelce kako biti poslušni Bogu i kako mu ugoditi (na primjer Deset Božjih zapovijedi), neke su ih upućivali kako slaviti Boga (žrtveni sustav), a neki su jednostavno služili kako bi se Izraelci razlikovali od drugih nacija (pravila u vezi hrane i odjeće). Ni jedan od zakona Starog zavjeta ne odnosi se na nas danas. Kad je Isus umro na križu, On je zgotovio sa zakonom Starog zavjeta (Rimljanima 10,4; Galaćanima 3,23-25; Efežanima 2,15).

Umjesto pod starozavjetnim zakonom, mi smo pod Kristovim zakonom (Galaćanima 6,2) koji kaže: »Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe! O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci« (Matej 22,37-40). Ako činimo ove dvije stvari, ispunit ćemo sve što Krist želi da radimo: »Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi; a njegove zapovijedi nisu teške« (1. Ivanova 5,3). Tehnički govoreći, Deset zapovijedi ne mogu se ni primijeniti na kršćane. Međutim, devet od deset zapovijedi ponavlja se u Novom zavjetu (sve osim zapovijedi da držimo Subotu). Očigledno, ako volimo Boga, nećemo slaviti druge bogove ili idole. Ako volimo svoje bližnje, nećemo ih ubijati, lagati im, počinjati preljub protiv njih, ili priželjkivati ono što njima pripada. Time ne podliježemo ni jednom od zahtjeva zakona Starog zavjeta. Trebamo voljeti Boga i svoje bližnje. Ako vjerno činimo ove dvije stvari, sve drugo doći će na svoje mjesto.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Trebaju li kršćani poštivati Starozavjetni zakon?