Parmeśvar ke bāre men praśn


Kyā Parmeśvar kā astitv hai? Kyā Parmeśvar ke astitv kā koī pramāṇ hai?

Parmeśvar ke guṇ kaun se hain? Parmeśvar kaisā hai?

Kyā Parmeśvar vāstav men hai? Main niśchit rūp se kaise jān sakatā hūn ki Parmeśvar vāstavik hai?

Bāibal Triektv ke bāre men kyā śikṣā detī hai?

Kyon Parmeśvar burī bāton ko acche logon ke sāth hone detā hai?

Kyā Parmeśvar ne burāī kī sṛṣṭi kī hai?

Kyon Parmeśvar Purāne Niyam kī tulanā men Naye Niyam men itanā jyādā bhinn hai?

Iskā kyā arth hai ki Parmeśvar prem hai?

Kyā Parmeśvar āj bhī ham se bāat kartā hai?

Kisne Parmeśvar kī sṛṣṭi kī hai? Parmeśvar kahāan se āyā hai?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Parmeśvar ke bāre men praśn