settings icon
share icon
Praśn

Kyā Parmeśvar āj bhī ham se bāat kartā hai?

Uttar


Bāibal vivaraṇ detī hai ki Parmeśvar logon se kaī bār ūnchī āvāj men bolatā hai (Nirgaman 3:14; Yahośū 1:1; Nyāyiyon 6:18; 1 Samūel 3:11; 2 Samūel 2:1; Ayyūb 40:1; Yaśāyāha 7:3; Yirmayāha 1:7; Preriton ke kām 8:26; 9:15- ye thoḍae se udāharṇ hain). Aisā koī bhī Bāibal kā kāraṇ nahīn hai ki kyon Parmeśvar āj ūnchī āvāj men manuṣy se bāat nahīn kar sakatā. Parmeśvar kā logon se bāat karne ke lie Bāibal men asankhy vivaraṇ pāe jāte hain, hame smaraṇ rakhanā chāhie ve manuṣy ke itihās ke 4000 sālon se bhī jyādā samay men ghaṭit hue hain. Parmeśvar ūnchī āvāj men vikalp ke rūp men hī bāat kartā hai na ki kisī niyam men hokar. Yahān tak ki Bāibal ādhārit varṇan kie hue udāharṇo men jahāan Parmeśvar bāat kar rahā hai, yah sadaiv spaṣṭ nahīn huā hai ki yadi vah ūnchī āvāj thī, yā ek āntiraka āvāj, yā ek mānasik prabhāv thā.

Parmeśvar āj bhī logon se bāat kartā hai. Pahale, Parmeśvar ham se apane vachan ke dvārā bāat kartā hai (2 Tīmuthiyus 3:16-17). Yaśāyāha 55:11 hame batātā hai ki, ‘‘Usī prakār se merā vachan bhī hogā jo mere mukh se nikaltā hai; vah vyarth ṭhaharkar mere pāas na lauṭegā, parntu jo merī icchā hai use vah pūrā karegā aur jis kām ke lie mainne usko bhejā hai use vah saphal karegā." Bāibal Parmeśvar kā vachan hai, ismen uddhār aur Masīhī jīvan yāapn karne ke lie jo āvaśyak hai, vah diyā gayā hai. 2 Pataras 1:3 ghoṣit kartā hai ki, "Kyonki uskī īśvarīya sāmarthy ne sab kuch jo jīvan aur bhakti se sambandh rakhatā hai, hame usī ko pahachān ke dvārā diyā hai, jisne hame apanī hī mahimā aur sadaguṇ ke anusār bulāyā hai."

Parmeśvar ghaṭanāon ke dvārā bhī hamse "bāten" kar sakatā hai - arthāt vah hame hamārī paristhitiyon ko prabandh men lāte hue mārgdarśan de sakatā hai. Aur Parmeśvar hamāre vivek ke dvārā hame sahī aur galat ko samajhne men hamārī sahāyatā kartā hai (1 Tīmuthiyus 1:5; 1 Pataras 3:16). Parmeśvar hamāre mano ke vichāron ko apane vichāron ke anurūp banāne kī prakriyā men hai (Romiyon 12:2). Hamāre mārgdarśan ke lie, hame badalne ke lie, aur hame hamāre Masīhī jīvan men unnati ke lie hamāre jīvano men ghaṭanāon ko hone detā hai (Yākūb 1:2-5; Ibrāniyon 12:5-11) 1 Pataras 1:6-7 hame smaraṇ karātā hai ki, ‘‘Is bāat par tum magana hote ho, yadyapi avaśy hai ki abhī kuch din ke lie nānā prakār kī parīkṣāo ke kāraṇ dukh men ho aur yah islie hai ki tumhārā parkhā huā viśvās, jo āg men tāye hue nāśvāna sone se bhī kahīn adhik bahumūly hai, Yīśu Masīh ke pragaṭ hone par praśansā aur mahimā aur ādara kā kāraṇ ṭhahare.’’

Ho sakatā hai ki Parmeśvar kaī bār ūnchī āvāj men logon se bāat kare. Yah atyadhik sandeh se bharā huā hai, ki aisā utanī bār ghaṭit hotā hai jitanī bār kaī log aisā hone kā dāvā karte hai. Ek bār phir, Bāibal men bhī, Parmeśvar kā ūnchī āvāj men bolanā ek vikalp hī diyā huā hai, na ki yah sādhārṇ bāat hai. Yadi koī dāvā karen ki Parmeśvar ne usse bāat kī hai, sadaiv jo kuch kahā hai uskī tulanā Parmeśvar ke vachan se kī jānī chāhie. Yadi Parmeśvar āj āap se bāat kartā hai, to uskā vachan jo kuch usne Bāibal men kahā hai uske sāth pūrṇ sahamti men hogā (2 Tīmuthiyus 3:16-17). Parmeśvar svayaṃ ke virodh men bāat nahīn kartā hai.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Kyā Parmeśvar āj bhī ham se bāat kartā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries