settings icon
share icon
Praśn

Parmeśvar ke guṇ kaun se hain? Parmeśvar kaisā hai?

Uttar


Bāibal, jo Parmeśvar kā vachan hai, hame batātī hai ki Parmeśvar kaisā hai aur vah kaisā nahīn hai. Bāibal ke adhikār ke binā, Parmeśvar ke guṇo ke viṣy men kisī bhī tarah kī vyākhyā, viśeṣkar Parmeśvar ko samajhne men mātr ek vichār se jyādā uttam nahīn hogī, jo ki svayaṃ men truṭipūrṇ hotī hai (Ayyūb 42:7). Parmeśvar kaisā hai ko samajhne ke lie prayās ke lie yah kahnā mahatvpūrṇ hai ki yah ek bahut hī nimn star kā vākya hai! Is bāat kī asaphaltā hame dūsare jhūṭhe devatāo kī gaḍhane, unakā anusraṇ karne aur unakī upāasnā karne kā kāraṇ banegī jo ki Parmeśvar kī icchā ke viparīt hai (Nirgaman 20:3-5).

Parmeśvar ne apane bāre men prakaṭ karne ke lie jo kuch chunā hai keval use hī jān jā sakatā hai. Parmeśvar kī viśeṣtāon yā guṇo men se ek "Jyoti" hai jiskā arth yah hai ki vah apane bāre men jānkārī ko svayaṃ prakaṭ kartā hai (Yaśāyāha 60:19; Yākūb 1:17). Sacchāī to yah hai ki Parmeśvar ne svayaṃ hī apane bāre men jānkārī dī hai jise andekhā nahīn karnā chāhie (Ibrāniyon 4:1). Sṛṣṭi, Bāibal, aur śabd (Yīśu Masīh) jo dehdhārī huā ise jānne men hamārī sahāyatā karenge ki Parmeśvar kaisā hai.

Parmeśvar hamārā sṛjanahār hai aur ham uskī sṛṣṭi kā ek hissā hain (Utpatti 1:1; Bhajan Sanhitā 24:1) aur ham uske svarūp men rache gae hain, ko samajhne se ham ārambh karte hain. Manuṣy ko sṛṣṭi men sabke ūpar rakhā gayā aur use unake ūpar adhikār diyā gayā hai (Utpatti 1:26-28). Sṛṣṭi patan ke kāraṇ śāpita hai parntu yah phir bhī uske kāryo kī jhalak ko prastut kartī hai (Utpatti 3:17-18; Romiyon 1:19-20). Sṛṣṭi kī viśāltā, jaṭiltā, sundaratā tathā vyavasthā par vichār karte hue hame uskī vismayakāritā kā bodha hotā hai.

Parmeśvar ke kuch nāmo ko padhnā hamārī is khoj men sahāyak ho sakatā hai ki Parmeśvar kaisā hai. Yah nimnlikhit hain:

Elohīma - ekmātr śaktiśālī, īśvarīya (Utpatti 1:1)
Adonāī - prabhu, mālik-se-sevak ke sambandhon kī or sanket karte hue (Nirgaman 4:10; 13)
El Elyon - parm pradhān, sabse śaktiśālī (Utpatti 14:20)
El Roī - sarvadarśī īśvar (Utpatti 16:13)
El Saddāī - sarvaśaktimān īśvar (Utpatti 17:1)
El Olāma – sanātanakāl kā Parmeśvar (Yaśāyāha 40:28)
Yahovā - prabhu "Main Hūn," jiskā arth hai anantkālīn svayaṃ-astitv men bane rahane vālā (Nirgaman 3:13,14).

Parmeśvar sanātanakāl se hai, jiskā arth hai ki uskā koī ārambh nahīn thā aur uskā astitv kabhī sāpst nahīn hogā. Vah amar hai, vah asīm hai (Vyavasthā Vivaraṇ 33:27; Bhajan Sanhitā 90:2; 1Tīmuthiyus 1:17). Parmeśvar aparivartanīy hai, arthāta vah kabhī badaltā nahīn; iskā matalab hai ki Parmeśvar pūrṇ rūp se viśvasanīy aur bharosemaṃd hai (Malākī 3:6; Ginatī 23:19; Bhajan Sanhitā 102:26-27). Parmeśvar tulanā rahit hai; arthāt kāryo tathā astitv men uske jaisā aur koī bhī nahīn hai; vah atuly tathā siddh hai (2 Samūel 7:22; Bhajan Sanhitā 86:8; Yaśāyāha 40:25; Mattī 5:48). Parmeśvar abodhagamy hai, agam, athāh, aur use pūrī tarah samajhnā atyant kaṭhin hai (Yaśāyāha 40:28; Bhajan Sanhitā 145:3; Romiyon 11:33, 34).

Parmeśvar nyāyī hai; vah manuṣy ke viṣy men kisī tarah kā koī Pakṣpāt nahīn kartā (Vyavasthā Vivaraṇ 32:4; Bhajan Sanhitā 18:30). Parmeśvar sarvaśaktimān hai; uske pāas sārī-sāmarthy hai aur vah aisā kuch bhī kar sakatā hai jisse use prasannatā hotī hai, parntu uske kāry sadaiv uske charitr ke anurūp hote hain (Prakāśitavāky 19:6; Yirmayāha 32:17, 27). Parmeśvar sarvavyāpī hai, arthāt vah har samay, har jagah upasthit rahatā hai; parntu iskā arth yah nahīn hai ki Parmeśvar sab kuch hai (Bhajan Sanhitā 139:7-13; Yirmayāha 23:23). Parmeśvar sarvagyāni hai, arthāt use bhūtakāl, vartamān tathā bhaviṣy kā gyan hai, jismen kisī bhī die hue samay men ham kyā soch rahe hain, bhī sammilit hai. Kyonki vah sab kuch jāntā hai, uskā nyāy sadaiv niṣpakṣ hī rahegā (Bhajan Sanhitā 139:1-5; Nītivachan 5:21).

Parmeśvar ek hai; iskā keval yah hī matalab nahīn hai ki koī dūsarā nahīn hai, parntu yah bhī hai ki vahī ek hai jo hamāre hṛdayo kī gaharī icchāo tathā lālsāon ko pūrā karne ke yogy hai. Vahī hai jo hamārī ārādhanā aur bhakti ko prāpt karne ke yogy hai (Vyavasthā Vivaraṇ 6:4). Parmeśvar dharmī hai, arthāt Parmeśvar kabhī bhī galat kāryo ko andekhā nahīn kar sakatā hai. Aisā islie hai kyonki Parmeśvar kī dhārmiktā aur nyāy ke kāraṇ hī hamāre pāpon kī chhamā ke lie, Yīśu ko Parmeśvar ke nyāy kā anubhav karnā padā jab hamāre pāap uske ūpar rakh die gae the (Nirgaman 9:27; Mattī 27:45-46; Romiyo 3:21-26).

Parmeśvar samprabhu hai, arthāt vah sarvocca hai. Uskī sārī sṛṣṭi milakar bhī uske uddeśyo ko viphal nahīn kar sakatī (Bhajan Sanhitā 93:1; 95:3; Yirmayāha 23:20). Parmeśvar Atmā hai, arthāt vah adṛśya hai (Yūhannā 1:18; 4:24). Parmeśvar triek hai. Vah ek men tīn, sār rūp men samān, sāmarthy aur mahimā men barābar hai. Parmeśvar saty hai, arthāt vah saccharitr banā hī rahegā aur jhūṭh nahīn bola sakatā (Bhajan Sanhitā 117:2; 1Samūel 15:29).

Parmeśvar Pavitr hai, vah sabhī tarah kī naitik apavitrtā se alag aur unakā virodhī hai. Parmeśvar sārī burāīyon ko dekhatā hai aur vah use krodhit kartī hai. Parmeśvar ko bhasm karne vālī āg ke rūp men ullekh kiyā gayā hai (Yaśāyāha 6:3; Habakkūk 1:13; Nirgaman 3:2; 4:5; Ibrāniyon 12:29). Parmeśvar anugrahkārī hai, aur uske anugrah men uskī acchāī, bhalāī, dayālutā aur prem sammilit hain. Yadi yah Parmeśvar kā anugrah na hotā to aisā pratīt hotā ki uskī Pavitrtā hame uskī upasthiti se alag kar degī. Dhanyvād sahita, aisā nahīn hai, kyonki vah hammen se har ek ko vyaktigat rūp se jānne kī icchā rakhatā hai (Nirgaman 34:6; Bhajan Sanhitā 31:19; 1Pataras 1:3; Yūhannā 3:16; Yūhannā 17:3).

Kyonki Parmeśvar anant prāṇī hai, koī bhī manuṣy Parmeśvar-kī is vyākhyā ke praśn kā pūrī tarah se uttar nahīn de sakatā hai, parntu Parmeśvar ke vachan ke dvārā, ham Parmeśvar kaun hai aur kaisā hai ke bāre men bahut kuch samajh sakate hain. Merī prārthanā yah hai ki ham sabhī uskī khoj apane pūre hiṛday se karte rahen (Yirmayāha 29:13).

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Parmeśvar ke guṇ kaun se hain? Parmeśvar kaisā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries