settings icon
share icon
Praśn

Kyon Parmeśvar Purāne Niyam kī tulanā men Naye Niyam men itanā jyādā bhinn hai?

Uttar


Is praśn ke kendr men dono arthāt Purāne aur Naye Niyam men prakāśita Parmeśvar ke svabhāv ke bāre men mūlbhūt rūp se galat vichār hai. Isī mūl vichār ko any tarīke se tab vyakta kiyā jātā hai jab log kahte hain ki, ‘‘Purāne Niyam kā Parmeśvar to krodh kā Parmeśvar hai jabki Naye Niyam kā Parmeśvar prem kā Parmeśvar hai.’’ Sacchāī to yah hai ki Bāibal Parmeśvar ko ham par aitihāsik ghaṭanāon ke dvārā aur apane logon ke sāth uske sambandh ke dvārā svayaṃ ko pragatiśīla tarīke se pragaṭ karne men abhī tak ke itihās ke dvārā Purāne Niyam men Parmeśvar Naye Niyam kī tulanā men kaise dikhāī detā hai kī galat dhārṇāo men yogadān de sakatā hai. Parntu phir bhī, jab koī dono arthāt Purāne aur Naye Niyam ko paḍhatā hai, to yah spaṣṭ ho jātā hai ki Parmeśvar Purāne se Naye Niyam men bhinn nahīn hai aur yah ki Parmeśvar kā krodh aur uskā prem dono hī Niyamo men prakaṭ hote hain.

Udāharṇ ke lie, ārambh se ant tak Purāne Niyam men, Parmeśvar ko ‘‘dayālu aur anugrahkārī Parmeśvar, kop karne men dhīrajavant, aur ati karūṇāmay aur saty ’’ batāyā gayā hai (Nirgaman 34:6; Ginatī 14:18; Vyavasthā Vivaraṇ 4:31; Nahemyāh 9:17, Bhajan Sanhitā 86:5, 15; 108:4; 145:8, Yoel 2:13). Taubhī Naye Niyam men, Parmeśvar kī prem-pūrṇ dayā aur karūṇā aur bhī adhik pūrī tarah se is sacchāī ke sāth pradarśit kī gaī hai ki ‘‘Parmeśvar ne jagat se aisā prem rakhā ki usne apanā eklautā putr de diyā, tāki jo koī us par viśvās kare vah naṣṭ na ho, parntu anant jīvan pāe’’ (Yūhannā 3:16). Arambh se ant tak Purāne Niyam men, ham Parmeśvar ko Isrāel ke sāth jaise koī premī pitā apane bacche ke sāth vyavahār kartā hai vaisā hī vyavahār karte hue bhī dekhate hain. Jab ve jānbūjhakar uske virūddh pāap karte aur mūrtiyon kī pūjā karne lagate the, to Parmeśvar unhen daṇḍ detā thā. Parntu phir bhī, jab bhī ve mūrtipūjā se man phirāte tab vah unakā chuṭakārā kartā thā. Isī prakār se hī Parmeśvar Naye Niyam men Masīhī logon ke sāth vyavahār kartā hai. Udāharṇ ke lie, Ibrāniyon 12:6 hame batātā hai ki ‘‘Kyonki prabhu jisse prem kartā hai, uskī tāḍanā bhī kartā hai, aur jise putr banā letā hai, usko koḍae bhī lagātā hai."

Kuch isī tarah se, ārambh se lekr ant tak Purāne Niyam men ham dekhate hain ki Parmeśvar kā nyāy aur krodh pāap ke ūpar uṇḍela diyā gayā hai. Aisā hī, ham Naye Niyam men bhī dekhate hain ki "Parmeśvar kā krodh to una logon kī sab abhakti aur adharm par svarg se pragaṭ hotā hai, jo saty ko adharm se dabāe rakhate hain" (Romiyon 1:18). Islie, yah spaṣṭ hai ki, Parmeśvar Naye Niyam men Purāne Niyam kī tulanā se bhinn nahīn hai. Parmeśvar apane svabhāv se aparivartanīy (na badalne vālā) hai. Jabki ham Pavitr Sāstr ke kuch niśchit sandarbho men uske ek hī pahalū uske dūsare pahaluon se adhik dekha sakate hain, parntu Parmeśvar svayaṃ nahīn badaltā hai.

Jab ham Bāibal ko paḍhate aur adhyayan karte hain, to yah spaṣṭ ho jātā hai ki Parmeśvar Purāne aur Naye Niyam men ek sā hai. Yadyapi Bāibal kī 66 bhinn pustake do (yā śāyad tīn) mahādvīpo men, tīn bhinn bhāṣāon men, lagabhag 1500 sālon kī avadhi men 40 se adhik lekhako ke dvārā likhī gaī hai, taubhī ārambh se ant tak binā kisī virodhābhās ke yah ek ekīkṛt pustak hai. Is men ham dekhate ki kaise ek premī, karūṇāmayī, aur nyāyī Parmeśvar pāpī manuṣyon se har tarah kī paristhitiyon men vyavahār kartā hai. Yah kahnā ki, Bāibal Parmeśvar kā manuṣy jāti ke lie premapatra hai, saty hai. Sampūrṇ Pavitr Sāstr men Parmeśvar kā apanī sṛṣṭi ke lie prem, viśeṣkar mānavjāti ke lie, prakaṭ men dikhāī detā hai. pūre Pavitr Sāstr men ham Parmeśvar kā prem aur dayā logon ko apane sāth viśeṣ sambandh banāne ke lie bulāte hue pāte hain, islie nahīn ki ve iske yogy hain, parntu islie kī vah dayālu aur anugrahkārī Parmeśvar, kop karne men dhīrajavant, aur ati karūṇāmay aur saty ’’ hai. Parntu phir bhī ham ek Pavitr aur dharmī Parmeśvar ko bhī dekhate hain jo un sab kā nyāyī hai jo uske vachan kā pālan nahīn karte aur uskī ārādhanā karne se inkār kar dete hain, varan apane man ke anusār banāe hue devatāo kī or chale jāte hain (Romiyon adhyāy 1).

Parmeśvar kī dhārmiktā aur Pavitr charitr ke kāraṇ - bhūtakāl, vartamān aur bhaviṣy ke sabhī pāpon kā nyāy honā avaśy hai. Taubhī Parmeśvar ne apane asīm prem ke dvārā pāap ke dām ko cukāne kā prabandha kiyā aur mel milāap kā ek mārg banāyā hai tāki pāpī manuṣy uske krodh se bach sake. Ham is adbhut sacchāī ko 1 Yūhannā 4:10 jaise pado men dekh sakate hai: ‘‘Prem is men nahīn ki ham ne Parmeśvar se prem kiyā, par is men hai ki usne ham se prem kiyā aur hamāre pāpon ke prāyaśchit ke lie apane putr ko bhejā." Purāne Niyam men, Parmeśvar ne balidān chaḍhaāne kī vyavasthā kā prabandha kiyā thā jiske dvārā pāap ke lie prāyaśchit kiyā jā sake. Parntu phir bhī, balidān chaḍhaāne kī yah vyavasthā keval asthāī thī aur isne keval Yīśu Masīh ke āgman kī or dekhā jo hamāre sthān par sampūrṇ pāpon ke prāyaśchit ke lie krūs par maregā. Uddhārkartā jiskī pratigyā Purāne Niyam men kī gayī thī vah Naye Niyam men pūrī tarah se pragaṭ kiyā gayā. Keval jise Purāne Niyam men vachano men dekhā gayā thā, Parmeśvar ke prem kī sarvaśreṣṭh abhivyakti, Naye Niyam men apane putr Yīśu Masīh ko bhejane ke dvārā apanī sārī mahimā ke sāth pragaṭ kī gaī. Dono arthāt purāne aur Nae Niyam hame "Uddhār prāpt karne ke lie buddhimān" banāne ke lie die gaye hain (2 Tīmuthiyus 3:15). Jab ham purāne aur Naye Niyam ko dhyānpūrvk adhyayan karte hain, to yah pragaṭ ho jātā hai ki "Parmeśvar badalte rahane vālī chāyā kī tarah nahīn badaltā hai’’ (Yākūb 1:17).

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Kyon Parmeśvar Purāne Niyam kī tulanā men Naye Niyam men itanā jyādā bhinn hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries