შეკითხვები სამოთხესა და ჯოჯოხეთზე


ზეცა შევძლებთ მეგობრებისა და ოჯახის წევრების ნახვას?

ჯოჯოხეთი რეალურია? არის თუ არა ჯოჯოხეთი მარადიული?

რას ნიშნავს ქრისტეს სამსჯავრო?

რას ნიშნავს დიდი თეთრი ტახტის სამსჯავრო?

რას ნიშნავს ახალი ცა და ახალი მიწა?

შეუძლიათ ადამიანებს ზეციდან გადმოხედვა და დედამიწაზე მცხოვრებთა დანახვა?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები სამოთხესა და ჯოჯოხეთზე