შეკითხვები კულტებსა და რელიგიებზე


რას ნიშნავს კულტი?

როგორ უნდა ამოვიცნო ცრუ მასწავლებელი და ცრუ წინასწარმეტყველი?

რომელია კულტში მყოფი ან ცრუ რელიგიის მიმდევარი ადამიანისთვის სახარების ქადაგების საუკეთესო გზა?

უნდა იყვნენ თუ არა ქრისტიანები შემწყნარებლები სხვა ხალხთა რელიგიური რწმენისა?

ვინ არიან იეჰოვას მოწმეები და რა სწამთ მათ?

არის თუ არა მორმონიზმი კულტი? რა სწამთ მორმონებს?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები კულტებსა და რელიგიებზე