settings icon
share icon
Pitanje

Kako da znam šta je Božija volja za moj život?

Odgovor


Važno je znati Božiju volju. Isus je rekao da su njegovi pravi srodnici oni koji znaju i čine Očevu volju: „Jer ko izvrši volju Božiju onaj je brat moj i sestra moja i mati moja” (Marko 3:35). U priči o dva sina, Isus kori poglavare i vođe zato što nijesu učinii Očevu volju; preciznije, za njih piše „ne raskajaste se zatim da mu vjerujete” (Matej 21:32). U svom najprostijem obliku, volja Božija je da se pokajemo zbog naših grijeha i verjujemo u Hrista. Ako još uvijek nijesmo preuzeli taj prvi korak, onda još uvijek nijesmo prihvatili Božiju volju.

Kada primimo Hrista vjerom, postajemo Božija djeca (Jovan 1:12), i On želi da nas vodi svojim putem (Psalam 143:10). Bog ne pokušava da svoju volju sakrije od nas; On želi da je otkrije. U stvari, već nam je dao mnogo, mnogo uputstava u svojoj Riječi. Mi treba da radimo ovako: „na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu“ (1 Solunjanima 5:18). Treba da radimo dobra djela (1. Petrova 2:15). I da “je ovo volja Božija: svetost vaša, da se čuvate od bluda” (1. Solunjanima 4:3).

Božija volja može da se sazna i da se dokaže. Rimljanima 12:2 kaže, „I ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božija.” Ovaj pasus nam daje jedan važan tok događaja: dijete Božije odbija da se povinuje svijetu i umjesto toga pusta da ga Duh preobrati. Pošto mu je um preobražen prema Božijim stvarima, onda može da zna Božiju savršenu volju.

Dok tražimo Božiju volju, treba da budemo sigurni da ono što imamo u vidu nije nešto što Biblija zabranjuje. Na primjer, Biblija zabranjuje krađu; pošto je Bog jasno govorio o ovom pitanju, znamo da nije Njegova volja da budemo pljačkaši banaka – čak ne moramo ni da se molimo o tome. Takođe, trebamo biti sigurni da će ono što namjeravamo da činimo proslavljati Boga i pomoći nam da duhovno rastemo.

Znati Božiju volju je ponekad teško jer to zahtijeva strpljenje. Prirodno je da želimo da znamo svu Božiju volju odjednom, ali to nije način na koji On obično radi. On nam otkriva jedan po jedan korak – svaki je pokret korak vjere – i tako nas pusta da nastavimo da mu vjerujemo. Važna stvar je da, dok čekamo na dalje usmjerenje, budemo zauzeti radeći dobro koje znamo da radimo (Jakov 4:17).

Često, želimo da nam Bog da pojedinosti – gdje da radimo, gdje da živimo, s kim da stupimo u brak, koji automobil da kupimo itd. Bog nam dozvoljava da pravimo izbore, i ako se povinujemo Njemu, On ima načine da zaustavi naše pogrešne izbore (vidi Djela 16:6-7).

Što bolje upoznamo osobu, to više znamo šta on ili ona žele. Na primjer, dijete može da pogleda niz prometnu ulicu gdje se lopta otkotrljala, ali ne trči za njom jer zna „tata ne bi volio da uradim to“. Ne mora da pita svog oca za savjet u svakoj pojedinačnoj situaciji; zna šta bi njegov otac rekao zato što poznaje svog oca. Isto je istina za naš odnos sa Bogom. Dok hodamo sa Gospodom, slušajući Njegovu Riječ i oslanjajući se na Njegov Duh, vidimo da nam je dat um Hristov (1. Korinćanima 2:16). Poznajemo ga, i to nam pomaže da znamo Njegovu volju. Vidimo da je Božije vođstvo spremno i na raspolaganju. „Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova“ (Priče 11:5).

Ako hodamo blizu Gospoda i zaista želimo Njegovu volju za naše živote, Bog će staviti Njegove želje u naša srca. Ključno je željeti Božiju volju, ne našu. „Tješi se Gospodom, i učiniće ti što ti srce želi“ (Psalam 37:4).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da znam šta je Božija volja za moj život? Šta Biblija kaže o tome kako znamo šta je Božija volja?
© Copyright Got Questions Ministries