Da li imate oproštenje? Kako da primim oproštenje od Boga?


Pitanje: Da li imate oproštenje? Kako da primim oproštenje od Boga?

Odgovor:
Djela 13:38 objavljuju, „Neka vam je, dakle, na znanje, ljudi braćo, da se kroz Njega vama objavljuje oproštenje grijehova.“

Šta je oproštenje i zbog čega mi je potrebno?

Riječ „opostiti“ znači da se izbriše sve iz prošlosti, da se pomiluje, da se ukine dug. Kada skrivimo nešto protiv drugih, tražimo oproštaj kako bi sačuvali taj odnos. Oproštaj se ne daje zato što osoba zaslužuje da joj oprostimo. Niko ne zaslužuje oproštaj. Oproštaj je djelo ljubavi, milosti i blagodati. Oproštaj je odluka da ne zamjeramo nešto drugoj osobi, bez obzira na to šta su nam učinili.

Biblija nam govori da nam svima treba oproštenje od Boga. Svi smo zgriješili. Knjiga propovjednikova 7:20 objavljuje, „Doista, nema čovjeka pravedna na zemlji koji tvori dobro i ne griješi.” 1. Jovanova 1:8 kaže, „Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.“ Sav grijeh je u krajnjem smislu vrsta pobune protiv Boga (Psalam 51:4). Zbog toga nam je očajnički potrebno oproštenje od Boga. Ako nam grijesi nijesu oprošteni, provešćemo vječnost snoseći posljedice naših grijeha (Matej 25:46; Jovan 3:36).

Oproštenje – Kako da ga primim?

Na sreću, Bog je pun ljubavi i milostiv – žudi da nam oprosti naše grijehe! 2. Petrova 3:9 nam govori, „Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju.“ Bog želi da nam oprosti, pa je zato obezbijedio naše oproštenje.

Jedina pravedna kazna za naše grijehe je smrt. Prva polovina Rimljanima 6:23 izjavljuje, “Jer je plata za grijeh smrt...“ Vječna smrt je ono što smo zaslužili za svoje grijehe. Bog, u svojem savršenom planu, je postao ljudsko biće – Isus Hrist (Jovan 1:1,14). Isus je umro na krstu, uzevši na sebe kaznu koju mi zaslužujemo – smrt. 2. Korinćanima 5:21 nas uči, "“Jer Njega, koji nije znao grijeha, učini grijehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u Njemu.“ Isus je umro na krstu, preuzevši kaznu koju mi zaslužujemo! Pošto je On Bog, Isusova smrt je obezbijedila oproštenje za grijehe cijelog svijeta. 1. Jovanova 2:2 objavljuje, „A on je žrtva pomirenja za grijehe naše, i ne samo za naše nego i svega svijeta.“ Isus je vaskrsao iz mrtvih, objavljujući svoju pobjedu nad grijehom i smrti.” Isus je vaskrsnuo iz mrtvih, objavljujući svoju pobjedu nad grijehom i smrću (1. Korinćanima 15:1-28). Slava Bogu, kroz smrt i vaskrsenje Isusa Hrista, drugi dio Rimljana 6:23 je istinit „...a dar Božiji je život vječni u Hristu Isusu, Gospodu našem.“

Želiš li da ti grijesi budu oprošteni? Imaš li stalni osjećaj krivice koji ti se čini nikako ne možeš da otjeraš? Oproštenje tvojih grijeha ti je na raspolaganju ako povjeruješ u Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Efescima 1:7 kaže, „U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grijehova po bogatstvu blagodati njegove.“ Isus je otplatio naš dug za nas, da bi nam bilo oprošteno. Sve što treba da uradiš je da pitaš Boga da ti oprosti kroz Isusa, vjerujući da je Isus umro da plati tvoje oproštenje – i On će ti oprostiti! Jovan 3:16-17 sadrži ovu predivnu poruku, „Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega.“

Oproštenje – da li je stvarno tako lako?

Da, stvarno je tako lako! Ne možeš da zaradiš Božije oproštenje. Ne možeš da platiš za svoje oproštenje. Jedino možeš da ga primiš, vjerom, kroz blagodat i milost od Boga. Evo jedne molitve kojom možeš da se pomoliš. Izgovaranje ove molitve ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vjera u Isusa Hrista može da obezbijedi oproštenje grijeha. Ova molitva je prosto način da izrazimo pred Bogom svoju vjeru u Njega i da mu zahvalimo jer je obezbijedio naše oproštenje. „Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo kaznu koju ja zaslužujem da bi kroz vjeru u Njega meni bilo oprošteno. Vjerujem Tebi za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu blagodat i oproštenje! Amin!

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li imate oproštenje? Kako da primim oproštenje od Boga?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga