settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Hristov sud?

Odgovor


Rimljanima 14:10-12 kaže, „Jer ćemo svi predstati sudu Hristovom... svaki će od nas dati Bogu odgovor za sebe“. Druga Korinćanima 5:10 nam kaže: „Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primi svaki ono što u tijelu učini, bilo dobro ili zlo.“ U ovom kontekstu, jasno je da se oba stiha odnose na hrišćane, a ne na nevjernike. Stoga, Hristov sud se odnosi na vjernike koji Hristu daju račun o svom životu. Hristov sud ne odlučuje o spasenju; o njemu je odlučeno Hristovom žrtvom u naše ime (1. Jovanova 2:2) i našom vjerom u Njega (Jovan 3:16). Svi naši grijesi su oprošteni i nikada nećemo biti osuđeni za njih (Rimljanima 8:1). Ne treba da gledamo na Hristov sud kao na Boga koji sudi našim grijesima, već kao na Boga koji nas nagrađuje za naše živote. Da, kao što Biblija kaže, moraćemo da damo račun za sebe. Dio ovoga je sigurno odgovor za grijehe koje smo počinili. Međutim, to neće biti primarni fokus Hristovog suda.

Na Hristovom sudu, vjernici su nagrađeni na osnovu toga koliko su vjerno služili Hristu (1. Korinćanima 9:4-27; 2. Timoteju 2:5). Neke od stvari na osnovu kojih bi moglo da nam se sudi su u kojoj mjeri smo slušali veliko poslanje (Matej 28:18-20), u kojoj mjeri smo pobijedili grijeh (Rimljanima 6:1-4) i koliko smo dobro kontrolisali svoje jezike (Jakovljev 3: 1-9). Biblija govori o vjernicima koji primaju krune za razne stvari na osnovu toga koliko su vjerno služili Hristu (1. Korinćanima 9:4-27; 2. Timoteju 2:5). U 2. Timoteju 2:5, 2. Timoteju 4:8, Jakovu 1:12, 1. Petrovoj 5:4 i Otkrivenju 2:10 su opisane razne krune. Jakovljeva 1:12 je dobar rezime o tome kako treba da razmišljamo o Hristovom sudu: „Blažen je čovjek koji pretrpi iskušenje, jer kad bude oproban, primiće vijenac života koji Gospod obeća onima koji ga ljube."

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je Hristov sud?
© Copyright Got Questions Ministries