Upravo sam povjerovala u Isusa…šta sad?


1. Budite sigurni da razumijete spasenje.

1. Jovanova 5:13 nam govori, „Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božijega.“ Bog želi da razumijemo spasenje. Bog želi da imamo pouzdanje i znamo za sigurno da smo spašeni. Hajde da ukratko prođemo kroz ključne tačke spasenja:

(a) Svi smo zgriješili. Svi smo uradili stvari koje nijesu ugodne pred Bogom (Rimljanima 3:23).

(b) Zbog grijeha, zaslužujemo da budemo kažnjeni tako što ćemo biti vječno odvojeni od Boga (Rimljanima 6:23).

(c) Isus je umro na krstu da plati kaznu za naše grijehe (Rimljanima 5:8; 2. Korinćanima 5:21). Isus je umro umjesto nas, preuzevši na sebe kaznu koju smo mi zaslužili. Njegovo vaskrsenje je dokazalo da je Isusova smrt dovoljna da plati naše grijehe.

(d) Bog daje oproštenje i spasenje svima onima koji svoju vjeru nađu u Isusu – vjerujući da je Njegova smrt plata za naše grijehe (Jovan 3:16; Rimljanima 5:1; Rimljanima 8:1).

To je poruka spasenja! Ako ste povjerovali u Isusa Hrista kao svog Spasitelja, onda ste spašeni! Svi vaši grijesi su oprošteni, i Bog obećava da vas nikada neće ostaviti ili napustiti (Rimljanima 8:38-39; Matej 28:20). Zapamtite, vaše spasenje je sigurno u Isusu Hristu (Jovan 10:28-29). Ako vjerujete u samog Isusa kao svog Spasitelja, možete imati pouzdanje da ćete vječnost provesti sa Bogom u raju!

2. Nađite dobru crkvu koja poučava iz Biblije.

Nemojte razmišljati o crkvi kao o zgradi. Crkvu čine ljudi. Veoma je važno da vjernici u Isusa Hrista imaju zajedništvo jedni s drugima. To je jedna od primarnih svrha crkve. Sada kada ste povjerovali u Isusa Hrista, snažno vas ohrabrujemo da nađete crkvu u kojoj se oslanjaju na Bibliju u vašem okruženju i da popričate sa propovjednikom. Recite mu o svojoj novoj vjeri u Isusa Hrista.

Druga svrha crkve je da podučava iz Biblije. Možeš da naučiš kako da primijeniš Božija uputstva za tvoj život. Razumijevanje Biblije je ključno ako želite da vaš život bude uspješan i moćan Hrišćanski život. 2. Timotejeva 3:16-17 kaže, „Sve je Pismo bogonadahnuto, i korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitanje u pravednosti, da bude savršen Božiji čovjek, pripremljen za svako dobro djelo.“

Treća svrha crkve je slavljenje. Slavljenje je zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio! Bog nas je spasio. Bog nas voli. Bog nam sve pruža. Bog nas vodi i upućuje. Kako da mu ne zahvalimo? Bog je svet, pravedan, pun ljubavi, milostiv i pun blagodati. Otkrivenje 4:11 govori, „Dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si Ti stvorio sve, i voljom tvojom sve nastade i sazda se.“

3. Odvojite vrijeme da se svakog dana posvetite Bogu.

Za nas je veoma važno da svakog dana provedemo neko vrijeme koncentrišući se na Boga. Neki ljudi ovo nazivaju „tihi čas“. Drugi to zovu „posvećivanjem ili proučavanjem Pisma“, jer je to vrijeme kada se posvetimo Bogu. Neki više vole da odvoje neko vrijeme izjutra, dok drugi više vole da to bude uveče. Nije bitno kako nazivate ovo vrijeme ili kad to činite. Ono što je bitno je da redovno provodite vrijeme sa Bogom. Šta se dešava tokom našeg vremena sa Bogom?

(a) Molitva. Molitva je prosto razgovor sa Bogom. Razgovarajte sa Bogom o svojim brigama i problemima. Pitajte Boga da vam da mudrost i da vas usmjeri. Pitajte Boga da se postara za vaše potrebe. Recite Bogu koliko ga volite i koliko ste zahvalni za sve što On čini za vas. Molitva je upravo vezana za ove stvari.

(b) Čitanje Biblije. Pored učenja iz Biblije u crkvi, tokom nedeljne škole, i/ili organizovanih proučavanja Biblije – treba da samostalno čitate Bibliju. Biblija sadrži sve što treba da znate kako bi vodili uspješan hrišćanski život. Sadrži Božije uputstvo kako da donosimo mudre odluke, kako da znamo Božiju volju, kako da služimo drugima i kako da duhovno rastemo. Biblija je Božija riječ za nas. Biblija je u suštini Božiji vodič kako da živimo naše živote na način koji je Njemu ugodan a da mi imamo ispunjen život.

4. Razvijte odnose sa ljudima koji mogu da vam duhovno pomognu.

1. Korinćanima 15:33 nam kaže, „Ne varajte se: Zli razgovori kvare dobre običaje.“ Biblija je puna upozorenja o uticaju koji „loši“ ljudi mogu da imaju na nas. Provođenje vremena sa ljudima koji se bave grešnim stvarima će izazvati da budemo iskušani tim stvarima. Karakter onih koji nas okružuju će se „prenijeti“ na nas. Zbog toga je jako važno da sebe okružimo sa ostalim ljudima koji vole Gospoda i koji su mu posvećeni.

Pokušajte da pronađete par prijatelja, možda iz svoje crkve, koji vam mogu pomoći i ohrabriti vas (Jevrejima 3:13; 10:24). Pitajte svoje prijatelje da vas drže odgovornim kada je u pitanju provođenje vremena sa Bogom, vaše aktivnosti i vaš hod sa Bogom. Pitajte da li i vi možete isto tako da pomognete njima. Ovo ne znači da treba da se odreknete svih prijatelja koji nijesu spoznali Gospoda Isusa kao Spasitelja. Nastavite da im budete prijatelji i da ih volite. Prosto im recite da vam je Isus promijenio život i da ne možete da radite stvari koje ste nekada radili. Tražite od Boga da vam da prilike da razgovarate o Isusu sa svojim prijateljima.

5. Krstite se.

Mnogi ljudi imaju slabo razumijevanje krštenja. Riječ „kristiti“ znači zaroniti u vodu. Krštenje je biblijski način da javno objavite svoju novu vjeru u Hrista i vašu predanost da ga slijedite. Samo zaranjanje u vodu je slika pogreba sa Hristom. Izlazak iz vode prikazuje Hristovo vaskrsenje. Krštenje je poistovjećivanje sebe sa Isusovom smrću, pogrebom i vaskresnjem (Rimljanima 6:3-4).

Krštenje vas ne spasava. Krštenje ne pere vaše grijehe. Krštenje je prosto korak poslušnosti, javna objava vaše vjere u samoga Hrista za spasenje. Krštenje je važno zbog toga što je to korak poslušnosti – da javno objavite vjeru u Hrista i svoju predanost Njemu. Ako ste spremni da se krstite, treba da popričate sa propovjednikom.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Upravo sam povjerovala u Isusa…šta sad?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga