Šta je to Hrišćanin?


Pitanje: Šta je to Hrišćanin?

Odgovor:
Definicija u rječniku riječi Hrišćanin bi bilo nešto slično „ osoba koja ispovijeda vjeru u Isusa kao Hrista ili u okviru religije zasnovane na učenjima Isusa.“ Dok je ovo dobra početna tačka, kao mnoge definicije iz rječnika, malo je slaba kada je u pitanju stvarno prenošenje biblijske istine onoga što znači biti Hrišćanin. Riječ „Hrišćanin“ se koristi tri puta u Novom Zavjetu (Djela 11:26; 26:28; 1.Petrova 4:16). Sljedbenici Isusa Hrista su prvi nazvani „Hrišćani“ u Antiohu (Djela 11:26) zbog njihovog ponašanja, aktivnosti, i govora koji su bili poput Hristovog. Riječ „Hrišćanin“ doslovno znači „pripadati društvu Hristovom“ ili „sljedbenik Hrista.“

Nažalost vremenom, riječ „Hrišćanin“ je izgubila puno svoga značaja i često se koristi za nekoga ko je religiozan ili ima visoke moralne vrijednosti ali možda je, a možda i nije, pravi sljedbenik Isusa Hrista. Mnogi ljudi koji ne vjeruju i ne pouzdaju se u Isusa Hrista smatraju sebe Hrišćanima samo zato što idu u crkvu ili žive u „Hrišćanskoj“ naciji. Ali odlazak u crkvu, služenje onih koji su u goroj situaciji od vas, ili to što ste dobra osoba ne čini vas Hrišćaninom. Odlazak u crkvu vas ne čini Hrišćaninom ništa više nego što odlazak u garažu čini da ste automobil. To što ste član crkve, što idete na službe redovno i dajete za crkveni rad ne čini vas Hrišćaninom.

Biblija nas uči da dobra djela koja činimo ne mogu da nas učine ugodnim pred Bogom. Tit 3:5 kaže, „Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim.” Pa, Hrišćanin je neko koga je Bog nanovo rodio (Jovan 3:3; Jovan 3:7; 1.Petrova 1:23) i ko je stavio svoju vjeru i pouzdanje u Isusa Hrista. Efescima 2:8 nam govori da „...ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji.”

Pravi Hrišćanin je osoba koja je stavila vjeru i pouzdanje u osobu i djelo Isusa Hrista, uključujući Njegovu smrt na krstu kao platu za grijehe i Njegovo vaskrsenje na treći dan. Jovan 1:12 nam govori, „A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo.” Odlika pravog Hrišćanina je ljubav za druge i poslušnost Božijoj Riječi (1. Jovanova 2:4, 10). Pravi Hrišćanin je zaista dijete Božije, dio Božije prave porodice, i onaj kome je dat novi život u Isusu Hristu.

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta je to Hrišćanin?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga