settings icon
share icon
Pitanje

Šta je crkva?

Odgovor


Mnogi danas crkvu shvataju kao građevinu. Ovo nije biblijsko shvatanje crkve. Riječ “crkva” dolazi od grčke riječi ekklesia koja se definiše kao „skupština“ ili „prozvani“. Korijen riječi „crkva“ nije zgrada, već ljudi. Ironično je da kada pitate ljude koju crkvu pohađaju, oni obično govore o zgradi. Rimljanima 16:4 kaže “...pozdravite domašnju crkvu njihovu.” Pavle misli na crkvu u njihovoj kući – ne na crkvenu zgradu, već na tijelo vjernika.

Crkva je tijelo Hristovo, kome je on glava. Efescima 1:22-23 kaže: „I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima, koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu“

Tijelo Hristovo sačinjavaju svi vjernici u Isusa Hrista od dana Pedesetnice (Djela apostolska 2. poglavlje) do Hristovog povratka. Hristovo tijelo se sastoji od dva aspekta:
1) Univerzalna crkva se sastoji od svih onih koji imaju lični odnos sa Isusom Hristom. „Jer jednijem Duhom mi se svi krstismo u jedno tijelo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednijem Duhom napojismo“ (1. Korinćanima 12:13). Ovaj stih kaže da je svako ko vjeruje dio Hristovog tijela i da je primio Hristovog Duha kao dokaz. Univerzalna crkva Božja su svi oni koji su primili spasenje kroz vjeru u Isusa Krista.
2) Lokalna crkva je opisana u Galatima 1:1-2: „Pavle apostol…I sva braća koja su sa mnom, crkvama Galatijskijem”. Ovdje vidimo da je u provinciji Galatiji bilo mnogo crkava — ono što mi zovemo mjesnim crkvama. Baptistička crkva, luteranska crkva, katolička crkva, itd., nije ta crkva, kao u univerzalnoj crkvi—već je to mjesna crkva, lokalno tijelo vjernika. Univerzalna crkva se sastoji od onih koji pripadaju Hristu i koji su mu vjerovali za spasenje. Ovi članovi univerzalne crkve trebali bi tražiti zajedništvo i izgradnju u mjesnoj crkvi.

Sve u svemu, crkva nije zgrada ili denominacija. Prema Bibliji, crkva je tijelo Hristovo – svi oni koji su položili svoju vjeru u Isusa Hrista za spasenje (Jovan 3:16; 1. Korinćanima 12:13). Mjesne crkve su sastanci članova univerzalne crkve. Mjesna crkva je mjesto gdje članovi univerzalne crkve mogu u potpunosti da primjenjuju principe „tijela“ iz 1. Korinćanima poglavlja 12: ohrabrivajući, podučavajući i izgrađujući jedno drugo u znanju i blagodati Gospoda Isusa Hrista.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je crkva?
© Copyright Got Questions Ministries