Šta je smisao života?


Pitanje: Šta je smisao života?

Odgovor:
Šta je smisao života? Kako da nađemo smisao, ispunjenje, i zadovoljstvo u životu? Kako da postignemo nešto što ima trajni značaj? Puno ljudi nikad nijesu zastali da razmisle o ovim važnim pitanjima. Osvrnu se godinama kasnije i pitaju se zašto su im se odnosi s drugima srušili i zašto se osjećaju tako praznima, iako su možda postigli ono što su planirali. Atletu koji je stigao do vrhunca u svom sportu su jednom pitali šta bi volio da mu je neko rekao kad je tek počeo da se bavi svojim sportom. On je odgovorio: „ Volio bih da mi je neko rekao da kada stigneš na vrh, tamo nema ničega.“ Mnogi ciljevi otkriju svoju prazninu tek nakon što su godine protraćene u traženju njihovog ispunjenja.

U našoj humanističkoj kulturi, ljudi traže mnoge stvari, misleći da će u njima naći značenje. Neke od ovih stvari su poslovni uspjeh, bogatstvo, dobri odnosi, seks, zabava i da čine dobro drugima. Ljudi su svjedočili da dok su postigli svoje ciljeve u vidu bogatstva, odonosa i zadovoljstva još uvijek je postojala duboka praznaina u njima, osjećaj praznine koji djeluje kao da ga ništa ne može ispuniti.

Autor biblijske Knjige propovjednikove opisuje ovaj osjećaj kada kaže, „Taština nad taštinama, veli propovjednik, taština nad taštinama, sve je taština” (Knjiga Propovjednikova 1:2). Kralj Solomun, pisac Knjige propovjednikove, imao je neizmjerno bogatstvo, veću mudrost od bilo kog čovjeka svoga kao i našeg vremena, stotine žena, palate i vrtove kojim su zavidjela kraljevstva, najbolju hranu i vino, i svaki vid zabave koji je postojao. Rekao je u jednom momentu da je išao za svim onim što mu je srce željelo. Ipak je zaključio „život pod suncem“ – život kao da je sve što postoji u životu ono što možemo da vidimo našim očima i iskusimo našim čulima – je besmislen. Zašto postoji takva praznina? Zbog toga što nas je Bog stvorio za nešto više od onoga što možemo da iskusimo ovdje i sada. Solomun je o Bogu rekao: „… svijet metnuo im je u srce…” ( u drugim prevodima kaže da im je svijest o vječnosti stavio u srce, Knjiga propovjednika 3:11).U svojim srcima svjesni smo da „ovdje i sada“ nije sve što postoji.

U Postanju, prvoj knjizi u Bibliji, vidimo da je Bog stvorio čovječanstvo po svom liku (Prva knjiga Mojsijeva koja se zove Postanje 1:26). Ovo znači da smo više slični Bogu nego bilo čemu drugom (bilo kojem drugom biću). Takođe vidimo da prije nego što je čovječanstvo palo u grijeh i kletva grijeha je pala na zemlju, sljedeće stvari su važile: 1) Bog je stvorio čovjeka da bude društveno biće (Postanje 2:18-25); 2) Bog je dao čovjeku da radi (Postanje 2:15); 3) Bog je imao zajedništvo sa čovjekom (Postanje 3:8); i 4) Bog je dao čovjeku da upravlja zemljom (Postanje 1:26). Šta je značaj ovih stvari? Bog je namjeravao da svaka ova stvar doprinese našem ispunjenju u životu, ali sve one (naročito čovjekovo zajedništvo s Bogom) su doživjele negativne posljedice nakon čovjekovog pada u grijeh i prokletstva zemlje koje je uslijedilo (Postanje 3).

U Otkrivenju, posljednjoj knjizi u Bibliji, Bog otkriva da će uništiti sadašnje zemlju i nebo i ući u vječno stanje tako što će stvoriti novo nebo i novu zemlju. Tada će On povratiti puno zajedništvo sa otkupljenim čovječanstvom, dok će oni koji nijesu otkupljeni biti osuđeni kao nedostojni i bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:11-15). Kletva grijeha će nestati; neće više biti grijeha, tuge, bolesti, smrti i boli (Otkrivenje 21:4). „Koji pobijedi naslijediće sve ovo, i biću mu Bog, i on će mi biti sin” (Otkrivenje 21:7). Prema tome, zaokružili smo cijelu priču: Bog nas je stvorio da imamo zajedništvo sa Njim, čovjek je zgriješio i uništio to zajedništvo, Bog ga obnavlja u potpunosti u vječnosti. Proći kroz život postižući sve samo da bi na kraju umrli vječno odvojeni od Boga, bilo bi gore od uzaludnog! Ali Bog je učinio ne da se vječno blagostanje samo omogući (Luka 23:43), već takođe da život na zemlji bude život zadovoljstva i da ima smisao. Kako dobiti vječno blagostanje i „raj na zemlji“?

Smisao života obnovljen kroz Isusa Hrista

Pravi smisao u životu, i sada i u vječnosti, se nalazi u obnovi odnosa sa Bogom koji je izgubljen sa Adamovim i Evinim padom u grijeh. Taj odnos sa Bogom je jedino moguć kroz Njegovog Sina, Isusa Hrista (Djela 4:12; Jovan 1:12; 14:6). Dobijamo vječni život kada se pokajemo zbog svojih grijeha (kada ne želimo da nastavimo s njima) i Hrist nas promijeni, čineći nas novim stvorenjem, i oslonimo se na Isusa Hrista kao Spasitelja.

Pravi smisao života se ne nalazi samo u prihvatanju Isusa kao Spasitelja, iako je to predivna stvar. Tačnije, prava svrha života je kada neko počne da slijedi Hrista kao Njegov učenik, učeći o Njemu, provodeći vrijeme sa Njim u Njegovoj Riječi, imajući zajedništvo s Njim u molitvi, i u hodu s Njim u poslušnosti Njegovih zapovjesti. Ako nijeste Hrišćanin/ka (ili ste možda novi vjernik) možda govorite sebi: „To meni ne zvuči kao da je mnogo uzbudljivo ili ispunjavajuće!“ Ali Isus je izjavio sljedeće:

“Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag, i breme je moje lako” (Matej 11: 28-30). „Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju (Jovan 10:10b). “Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubiće ga; a ako ko izgubi život svoj mene radi, naći će ga (Matej 16: 24-25). “Tješi se Gospodom, i učiniće ti što ti srce želi” (Psalam 37:4).

Ono što svi ovi stihovi govore je da imamo izbor. Možemo da nastavimo da da tražimo da vodimo sopstvene živote, što vodi praznini, ili možemo da izaberemo da tražimo Boga i Njegovu volju za naše živote cijelim srcem, što će nas dovesti do života punine, želje naših srca će biti ispunjene i naći ćemo sreću i zadovoljstvo. Ovo je tako jer nas naš Stvoritelj voli i želi najbolje za nas (što nije uvijek najlakši život, ali je to najispunjeniji život).

Hrišćanski život može da se poredi sa izborom da li da kupite skupa mjesta na sportskom događaju koja su blizu događanja, ili da platite manje i gledate utakmicu iz daljine. Gledati Božije djelo „iz prvog reda“ je ono što bi trebali da izaberemo ali, na žalost, to nije ono što većina ljudi izaberu. Gledanje kako Bog radi iz prve ruke je za Hristove učenike punog srca koji su zaista prestali da idu za spostvenim željama da bi umjesto toga tražili Božije namjere. Oni su platili cijenu (potpunu predanost Hristu i Njegovoj volji); oni će da iskuse život u punini; i oni mogu sami da se suoče sa drugim ljudima i svojim Stvoriteljem bez ikakvog žaljenja. Da li ste platili cijenu? Da li ste voljni da to učinite? Ako je tako, neće se desiti da ponovo budete žedni značenja ili svrhe.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta je smisao života?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga