settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je čovječanstvo stvoreno po obličju i na sliku Božju (Postanje 1:26-27)?

Odgovor


Posljednjeg dana stvaranja, Bog je rekao: “Da načinimo čovjeka po svojem obličju, kao što smo mi” (Postanje 1:26). Tako je završio svoje djelo s “ličnim pečatom ”. Bog je stvorio Adama od praha i dao mu život dijeleći svoj vlastiti dah (Postanje 2:7). Prema tome, čovječanstvo je jedinstveno među svim Božjim stvorenjem, imajući i materijalno tijelo i nematerijalnu dušu/duh.

Imati “obličje” Boga ili “sličnost” Bogu znači, najjednostavnije rečeno, da smo stvoreni da ličimo na Boga. Adam nije ličio na Boga u smislu da Bog ima tijelo i krv. Sveto pismo kaže da je “Bog duh” (Jovan 4:24) i stoga postoji bez tijela. Međutim, Adamovo tijelo je odražavalo Božji život time što je stvoreno sa savršenim zdravljem i nije bilo podložno smrti.

Božja slika (latinski: imago dei) odnosi se na nematerijalni dio čovječanstva. Ona izdvaja ljudska bića od životinjskog svijeta, uklapa ih u vlast koju im je Bog namijenio nad zemljom (Postanje 1:28) i omogućava im da imaju prisne razgovore sa svojim Stvoriteljem. To je sličnost koja je mentalna, moralna i društvena.

Mentalno, čovječanstvo je stvoreno kao racionalni, voljni agent. Drugim riječima, ljudska bića mogu rasuđivati i birati. Ovo je odraz Božijeg intelekta i slobode. Kad god neko izmisli mašinu, napiše knjigu, slika pejzaž, uživa u simfoniji, izračuna sumu ili nazove kućnog ljubimca, on ili ona proglašava činjenicu da smo stvoreni na sliku Božju.

Moralno, čovječanstvo je stvoreno u pravednosti i savršenoj nevinosti, odraz Božije svetosti. Bog je vidio sve što je napravio (uključujući i čovječanstvo) i nazvao to “veoma dobrim” (Postanje 1:31). Naša savjest ili “moralni kompas” je ostatak tog prvobitnog stanja. Kad god neko napiše zakon, ustukne od zla, hvali dobro ponašanje ili se osjeća krivim, on ili ona potvrđuje činjenicu da smo stvoreni na Božju sliku.

Društveno, čovječanstvo je stvoreno za zajedništvo. Ovo odražava Božiju trojedinu prirodu i Njegovu ljubav. U Edenskom vrtu je primarni odnos čovječanstva bio s Bogom (Postanje 3:8 podrazumijeva zajedništvo s Bogom), a Bog je stvorio prvu ženu jer “nije dobro da čovjek bude sam” (Postanje 2:18). Svaki put kada se neko oženi, sprijatelji, zagrli dijete ili ide u crkvu, on ili ona objavljuje činjenicu da smo stvoreni po obličju Boga.

Dio toga da je stvoren po Božjem obličju je to što je Adam imao sposobnost da donosi slobodne odluke. Iako su dobili prirodu pravednosti, Adam i Eva su napravili loš izbor da se pobune protiv svog Stvoritelja. Čineći to, narušili su sliku Boga u sebi i prenijeli tu oštećenu sličnost na sve svoje potomke (Rimljanima 5:12). Danas još uvijek nosimo Božju sliku (Jakovljeva 3:9), ali nosimo i ožiljke grijeha. Mentalno, moralno, društveno i fizički, pokazujemo posljedice grijeha.

Dobra vijest je da kada Bog otkupi pojedinca, On počinje obnavljati prvobitnu sliku Boga, stvarajući “novog čovjeka, sazdanoga po Bogu u pravednosti i svetosti istine” (Efescima 4:24). To otkupljenje je dostupno samo Božijom milošću kroz vjeru u Isusa Hrista kao našeg Spasitelja od grijeha koji nas odvaja od Boga (Efescima 2:8-9). Kroz Hrista smo stvoreni kao nova stvorenja po obličju Božijem (2. Korinćanima 5:17).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta znači da je čovječanstvo stvoreno po obličju i na sliku Božju (Postanje 1:26-27)?
© Copyright Got Questions Ministries