settings icon
share icon
Pitanje

Šta je sistematska teologija?

Odgovor


"Sistematski" se odnosi na nešto što se stavlja u sistem. Sistematska teologija je, dakle, podjela teologije na sisteme koji objašnjavaju njena različita područja. Na primjer, mnoge knjige Biblije daju informacije o anđelima. Nijedna knjiga ne daje sve informacije o anđelima. Sistematska teologija uzima sve informacije o anđelima iz svih knjiga Biblije i organizuje ih u sistem koji se zove angelologija. To je ono što predstavlja sistematska teologija – organizovanje učenja Biblije u sisteme kategorija.

Prava teologija ili paterologija je proučavanje Boga Oca. Hristologija je proučavanje Boga Sina, Gospoda Isusa Hrista. Pneumatologija je nauka o Bogu Svetom Duhu. Bibliologija je proučavanje Biblije. Soteriologija je nauka o spasenju. Ekleziologija je nauka o crkvi. Eshatologija je nauka o poslednjim vremenima. Angelologija je nauka o anđelima. Hrišćanska demonologija je proučavanje demona iz hrišćanske perspektive. Hrišćanska antropologija je proučavanje čovječanstva iz hrišćanske perspektive. Hamartiologija je proučavanje grijeha. Sistematska teologija je važno oruđe koje nam pomaže da razumijemo i poučavamo Bibliju na organiziran način.

Pored sistematske teologije, postoje i drugi načini na koje se teologija može podijeliti. Biblijska teologija je proučavanje određene knjige (ili knjiga) Biblije i naglašavanje različitih aspekata teologije na koje se fokusira. Na primjer, jevanđelje po Jovanu je veoma hristološko jer se toliko fokusira na Hristovo božanstvo (Jovan 1:1, 14; 8:58; 10:30; 20:28). Istorijska teologija proučava doktrine i kako su se one razvijale tokom stoljeća hrišćanske crkve. Dogmatska teologija je proučavanje doktrina određenih hrišćanskih grupa koje su sistematizovale doktrinu—na primjer, kalvinistička teologija i dispenzacionalna teologija. Savremena teologija je proučavanje doktrina koje su se razvile ili došle u fokus u posljednje vrijeme. Bez obzira koji se metod teologije proučava, ono što je bitno je da se proučava teologija.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je sistematska teologija?
© Copyright Got Questions Ministries