settings icon
share icon
Pitanje

Kako da budem siguran/sigurna u svoje spasenje?

Odgovor


Mnogi sljedbenici Isusa Hrista traže sigurnost spasenja na pogrešnim mjestima. Skloni smo tražiti sigurnost spasenja u stvarima koje Bog čini u našem životu, u našem duhovnom rastu, u dobrim djelima i poslušnosti Božjoj Riječi koja je očigledana u našem hrišćanskom hodu s Bogom. Iako ove stvari mogu biti dokaz spasenja, one nisu ono na čemu bismo trebali temeljiti sigurnost svog spasenja. Umjesto toga, trebali bismo pronaći sigurnost svog spasenja u objektivnoj istini Božje Riječi. Trebali bismo sa pouzdanjem vjerovati da smo spašeni na osnovu obećanja koja je Bog objavio, a ne zbog naših subjektivnih iskustava.

Kako da budete sigurni u svoje spasenje? Razmislite o 1. Jovanovoj poslanici 5:11–13: „I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život je u Sinu njegovom. Onaj koji ima Sina ima život; ko nema Sina Božijega nema života. Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božijega.“ Ko je ta osoba koja ima Sina? To su oni koji su povjerovali u Njega (Jovan 1:12). Ako imate Isusa, imate život. Ne privremeni život, već vječni.

Bog želi da budemo sigurni u svoje spasenje. Ne treba da živimo naše hrišćanske živote pitajući se i brinući svakog dana da li smo zaista spašeni. Zbog toga Biblija čini plan spasenja tako jasnim. Vjeruj u Isusa Hrista (Jovan 3:16; Djela 16:31). „Jer ako ispovijedaš ustima svojim da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen“ (Rimljanima 10:9). Jesi li se pokajao za svoje grijehe? Vjerujete li da je Isus umro da plati kaznu za vaše grijehe i uskrsnuo iz mrtvih (Rimljanima 5: 8; 2. Korinćanima 5:21)? Vjerujete li samo Njemu za spasenje? Ako je vaš odgovor na ova pitanja "da", spašeni ste! Sigurnost spasenja znači da ste se oslobodili sumnje. Ali shvatajući Božju Riječ ozbiljno, ne možete sumnjati u stvarnost svog vječnog spasenja.

Sam Isus ohrabruje one koji vjeruju u Njega: „I ja im dajem život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih je dao veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega” (Jovan 10:28–29). Vječni život je zaista to – vječan. Ne postoji niko, čak ni vi sami, a da može da Bogm dani dar spasenja uzme od vas.

U svojim srcima skrivamo Božju Riječ kako ne bismo sagriješili protiv njega (Psalam 119: 11), a to uključuje i grijeh sumnje. Radujte se onome što Božija Riječ govori vama: umjesto da sumnjamo, možemo živjeti s povjerenjem! Iz Hristove vlastite Riječi možemo dobiti sigurnost da naše spasenje nikada neće biti dovedeno u pitanje. Naša sigurnost spasenja temelji se na savršenom i potpunom spasenju koje nam je Bog pružio kroz Isusa Hrista.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da budem siguran/sigurna u svoje spasenje?
© Copyright Got Questions Ministries