settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o seksu prije braka / predbračnom seksu?

Odgovor


Ne postoji hebrejska ili grčka riječ koja se koristi u Bibliji a da se precizno odnosi na seks prije braka. Biblija neporecivo osuđuje preljubu i seksualnu nemoralnost, ali da li se seks prije braka smatra seksualno nemoralnim? Prema 1.Korinćanima 7:2, „da“ je jasan odgovor: „Ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu, i svaka neka ima svojega muža.” U ovom stihu, Pavle kaže da je brak „lijek“ za seksualni nemoral. Prva Korinćanima 7:2 u suštini govori da zbog toga što ljudi ne mogu da se kontrolišu i toliko njih ima nemoralne seksualne odnose van braka, ljudi bi trebalo da se vjenčavaju. Oni svoje strasti mogu da zasite na moralan način.

Pošto 1. Korinćanima 7:2 jasno uključuje seks prije braka u definiciju seksualnog nemorala, svi Biblijski stihovi koji osuđuju seksualni nemoral kao grešan vid ponašanja, takođe osuđuju seks brije braka kao takvog. Seks prije braka je uključen u biblijsku definiciju seksualnog nemorala. Postoje brojni stihovi koji izjavljuju da je seks prije braka grijeh (Djela 15:20; 1. Korinćanima 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2. Korinćanima 12:21; Galatima 5:19; Efescima 5:3; Kološanima 3:5; 1. Solunjanima 4:3; Juda 1:7). Biblija se zalaže za potpunu apstinenciju prije braka. Seks između supruga i supružnice je jedini vid seksualnog odnosa koji Bog odobrava (Jevrejima 13:4).

Prečesto smo usresređeni na „rekreacioni“ aspekat seksa a da ne prepoznamo da postoji jos jedan aspekat – rađanje djece. Seks unutar braka donosi zadovoljstvo i Bog je učinio da tako bude. Bog želi da muškarci i žene uživaju u seksualnim aktivnostima unutar granica braka. Pjesma nad pjesmama i nekoliko drugih pasusa iz Biblije (poput Priča 5:19) jasno opisuju zadovoljstvo koje pruža seks. Međutim, par mora da razumije da Božija namjera za seks uključuje pravljenje djece. Tako, ako par ima seksualne odnose prije braka to je na dva načina pogrešno – uživaju u zadovoljstvima koje nijesu namijenjene za njih, i rizikuju da stvore ljudski život van porodične strukture koju je Bog namjerio za svako dijete.

Dok praktičnost ne određuje šta je dobro šta je loše, kad bi se biblijska poruka o seksu prije braka slušala, bilo bi mnogo manje seksualno prenosivih bolesti, mnogo manje abortusa, mnogo manje neudatih majki i neželjenih trudnoća, i mnogo manje djece koja odrastaju bez oba roditelja u svojim životima. Abstinencija je jedino Božije pravilo kada je u pitanju seks prije braka. Apstinencija spašava živote, štiti bebe, daje pravu vrijednost seksualnim odnosima i što je najvažnije, ugodna je Bogu.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o seksu prije braka / predbračnom seksu?
© Copyright Got Questions Ministries