settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između duše i duha čovjeka?

Odgovor


Duša i duh su dva primarna nematerijalna aspekta koja Sveto pismo pripisuje čovječanstvu. Može biti zbunjujuće ako pokušamo da uočimo precizne razlike između to dvoje. Riječ "duh" odnosi se samo na nematerijalni aspekt čovječanstva. Ljudska bića imaju duh, ali mi nismo duhovi. Međutim, u Svetom pismu se kaže da su samo vjernici duhovno živi (1. Korinćanima 2:11; Jevrejima 4:12; Jakov 2:26), dok su nevjernici duhovno mrtvi (Efescima 2:1-5; Kološanima 2:13). U Pavlovim spisima, duhovno je bilo ključno za život vjernika (1. Korinćanima 2:14; 3:1; Efescima 1:3; 5:19; Kološanima 1:9; 3:16). Duh je element čovječanstva koji nam daje sposobnost da imamo prisan odnos s Bogom. Kad god se koristi riječ "duh", ona se odnosi na nematerijalni dio čovječanstva koji se "povezuje" s Bogom, koji je sam duh (Jovan 4:24).

Riječ "duša" može da se odnosi i na nematerijalne i na materijalne aspekte čovječanstva. Za razliku od ljudskih bića koja imaju duh, ljudska bića jesu duše. U svom najosnovnijem smislu, riječ "duša" znači "život". Međutim, izuzev ovog suštinskog značenja, Biblija govori o duši u mnogim kontekstima. Jedan od njih je ljudska želja za grijehom (Luka 12:26). Čovječanstvo je po prirodi zlo, a naše duše su ukaljane kao rezultat toga. Životni princip duše nestaje u trenutku fizičke smrti (Postanje 35:18; Jeremija 15:2). Duša je, kao i duh, centar mnogih duhovnih i emocionalnih iskustava (Jov 30:25; Psalam 43:5; Jeremija 13:17). Kad god se koristi riječ "duša", ona se može odnositi na cijelu osobu, bilo da je živa ili u zagrobnom životu.

Duša i duh su povezani, ali mogu se razdvojiti (Jevrejima 4:12). Duša je suština ljudskog bića; to je ono što mi jesmo. Duh je aspekt čovječanstva koji se povezuje sa Bogom.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koja je razlika između duše i duha čovjeka?
© Copyright Got Questions Ministries