settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudama i diskriminaciji?

Odgovor


Prva stvar koju treba razumjeti u ovoj raspravi je da postoji samo jedna rasa — ljudska rasa. Bijelci, Afrikanci, Azijati, Indijci, Arapi i Jevreji nisu različite rase. Umjesto toga, oni su različite etničke pripadnosti ljudske rase. Sva ljudska bića imaju iste fizičke karakteristike (sa manjim razlikama, naravno). Što je još važnije, sva ljudska bića su stvorena na sliku i priliku Božju (Postanje 1:26-27). Bog je toliko volio svijet da je poslao Isusa da položi svoj život za nas (Jovan 3:16). “Svijet” očigledno uključuje sve etničke grupe.

Bog ne pokazuje pristrasnost ili favorizovanje (Peta knjiga Mojsijeva 10:17; Djela 10:34; Rimljanima 2:11; Efescima 6:9), a ne bismo trebali ni mi. Jakovljeva 2:4 opisuje one koji diskriminišu kao „sudije sa zlim pomislima“. Umjesto toga, treba da volimo svoje bližnje kao sebe (Jakovljeva 2:8). U Starom zavjetu Bog je podijelio čovječanstvo u dvije “rasne” grupe: Jevreje i neznabošce. Božija namjera je bila da Jevreji budu carsko sveštenstvo, koji će služiti paganskim narodima. Umjesto toga, Jevreji su uglavnom postali ponosni na svoj status i prezirali su neznabošce. Isus Hrist je tome stao na kraj, rušeći pregradu koja je rastavljala to jest neprijateljstvo (Efescima 2:14). Svi oblici rasizma, predrasuda i diskriminacije uvrede su Hristovm djelu na krstu.

Isus nam zapovijeda da volimo jedni druge kao što On voli nas (Jovan 13:34). Ako je Bog nepristrasan i voli nas nepristrasno, onda trebamo voljeti i druge s tim istim visokim standardom. Isus uči u Mateju 25 da sve što činimo njegovoj najmanjoj braći, činimo njemu. Ako se prema osobi odnosimo s prezirom, maltretiramo osobu stvorenu na Božju sliku; mi povređujemo nekoga koga Bog voli i za koga je Isus umro.

Rasizam, u različitim oblicima i u različitim stepenima, je pošast čovječanstva već hiljadama godina. Braćo i sestre svih nacionalnosti, ovo ne bi trebalo da bude slučaj. Žrtve rasizma, predrasuda i diskriminacije treba da oproste onima koji su ih povrijedili. Efescima 4:32 kaže: „Budite ljubazni i samilosni jedni prema drugima, praštajući jedni drugima, kao što je Bog u Hristu oprostio vama. Rasisti možda ne zaslužuju vaše oproštenje, ali mi smo mnogo manje zaslužili Božje oproštenje. Oni koji sprovode rasizam, predrasude i diskriminaciju moraju se pokajati. „Predajte sebe Bogu kao oživljene iz mrtvih, i udove svoje Bogu za oružje pravde“ (Rimljanima 6:13). Neka se Galatima 3:28 u potpunosti sprovede: „Nema ni Judejca ni Grka, nema više ni roba ni slobodnoga, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi jedan (čovjek) u Hristu Isusu.”

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudama i diskriminaciji?
© Copyright Got Questions Ministries