settings icon
share icon
Pitanje

Šta će se dogoditi prema proročanstvu o posljednjim vremenima?

Odgovor


Biblija ima mnogo toga da kaže o posljednjim vremenima. Skoro svaka knjiga Biblije sadrži proročanstvo o posljednjim vremenima. Uzimanje svih ovih proročanstava i njihovo organizovanje može biti teško. Slijedi veoma kratak rezime onoga što Biblija objavljuje da će se dogoditi u posljednjim vremenima.

Hrist će ukloniti sve nanovo rođene vjernike sa zemlje u događaju poznatom kao uzneće (1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:51-54). Na Hristovom sudu, ovi vjernici će biti nagrađeni za dobra djela i vjernu službu tokom svog vremena na zemlji ili će izgubiti nagradu, ali ne i vječni život, zbog nedostatka služenja i poslušnosti (1. Korinćanima 3:11-15; 2. Korinćanima 5:10).

Antihrist (zvijer) će doći na vlast i potpisaće savez sa Izraelom na sedam godina (Danilo 9:27). Ovaj sedmogodišnji period je poznat kao „nevolja“. Tokom nevolje biće strašni ratovi, gladi, pošasti i prirodne katastrofe. Bog će izliti svoj gnjev na grijeh, zlo i pakost. Nevolja će uključivati pojavu četiri konjanika Apokalipse i sedam sudova pečata, truba i posuda.

Otprilike na pola puta od sedam godina, Antihrist će prekinuti zavjet mira sa Izraelom i zaratiti protiv njega. Antihrist će počiniti „gnusobu opustošenja“ i postaviti svoju sliku za obožavanje u jerusalimskom hramu (Danilo 9:27; 2. Solunjanima 2:3-10), koji će biti ponovo izgrađen. Druga polovina nevolje poznata je kao „velika nevolja“ (Otkrivenje 7:14) i „vreme Jakovljeve nevolje“ (Jeremija 30:7).

Na kraju sedmogodišnje nevolje, Antihrist će pokrenuti konačni napad na Jerusalim, koji će kulminirati bitkom kod Armagedona. Isus Hrist će se vratiti, uništiti Antihrista i njegove vojske i baciće ih u ognjeno jezero (Otkrivenje 19:11-21). Hrist će tada vezati Satanu u Bezdanu na 1000 godina i On će vladati svojim zemaljskim carstvom tokom ovog hiljadugodišnjeg perioda (Otkrivenje 20:1-6).

Na kraju hiljadu godina, Satana će biti oslobođen, ponovo pobijeđen, a zatim bačen u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:7-10) za vječnost. Tada će Hristos suditi svim nevernicima (Otkrivenje 20:10-15) na sudu velikog bijelog prestola, bacajući ih sve u ognjeno jezero. Hrist će tada uvesti novo nebo i novu zemlju i Novi Jerusalim — vječno prebivalište vjernika. Neće više biti grijeha, tuge ili smrti (Otkrivenje 21–22).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta će se dogoditi prema proročanstvu o posljednjim vremenima?
© Copyright Got Questions Ministries