settings icon
share icon
Pitanje

Kako se mogu pripremiti za brak?

Odgovor


Biblijski se pripremati za brak isto je kao i pripremati se za bilo koji životni poduhvat. Postoji princip koji bi trebao upravljati svim aspektima našeg života kao nanovo rođenih vjernika: „Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i dušom svojom, i svim umom svojim“ (Matej 22:37). Ovo nije lakomisleno naređenje. To je ključni dio naših života kao vjernika. To je izbor da se cijelim srcem usresredimo na Boga i na njegovu riječ, tako da naša duša i naš um budu zaokupljeni stvarima koje će mu biti ugodni.

Odnos koji imamo sa Bogom kroz Gospoda Isusa Hrista je ono što sve druge odnose stavlja u perspektivu. Bračni odnos je zasnovan na modelu Hrista i njegove crkve (Efescima 5:22-33). Svaki aspekt našeg života je vođen našom posvećenošću kao vjernicima da živimo u skladu sa zapovijestima i naredbama Gospodnjim. Naša poslušnost Bogu i njegovoj riječi osposobljava nas da ispunimo naše Bogom dane uloge u braku i svijetu. A uloga svakog nanovo rođenog vjernika je da slavi Boga u svemu (1. Korinćanima 10:31).

Da biste se pripremili za brak, da biste hodali dostojni svog poziva u Hristu Isusu i da biste postali bliski sa Bogom kroz njegovu riječ (2. Timoteju 3:16-17), usredsredite se na poslušnost u svemu. Ne postoji neki lak plan da naučite da hodate u poslušnosti Bogu. To je izbor koji moramo paviti svakog dana, da ostavimo po strani svjetovne stavove i umjesto toga slijedimo Boga. Hodati tako da smo dostojni Hrista znači ponizno se podložiti jedinom putu, jedinoj istini i jedinom životu iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. To je priprema koja je potrebna svakom vjerniku da bude spreman za veliki dar koji nazivamo brakom.

Osoba koja je duhovno zrela i koja hoda s Bogom je spremnija za brak od bilo kog drugog. Brak zahtijeva posvećenost, strast, poniznost, ljubav i poštovanje. Ove osobine su najočiglednije kod osobe koja ima prisan odnos sa Bogom. Dok se pripremate za brak, usredsredite se na to da dozvolite Bogu da vas oblikuje i uobliči u muškarca ili ženu onakve kakve on želi da budete (Rimljanima 12:1-2). Ako Mu se pokorite, on će vam omogućiti da budete spremni za brak kada dođe taj divni dan.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako se mogu pripremiti za brak?
© Copyright Got Questions Ministries