settings icon
share icon
Pitanje

Kako da znam da li je nešto grijeh?

Odgovor


Ovo pitanje podrazumijeva dva slučaja, stvari koje Biblija posebno spominje i proglašava grijehom i one kojima se Biblija ne bavi direktno. Biblijski spiskovi različitih grjehova uključuju Priče Solomunove 6:16-19, Galatima 5:19-21 i 1. Korinćanima 6:9-10. Nema sumnje da ovi odlomci predstavljaju ove aktivnosti kao grešne, stvari koje Bog ne odobrava. Ubistvo, preljuba, laganje, krađa itd. — nema sumnje da Biblija predstavlja takve stvari kao grijeh. Teže pitanje je utvrditi šta je grešno u područjima koja Biblija ne spominje direktno. Kada Biblija ne pokriva određenu temu, u Njegovoj Riječi imamo neka opšta načela koja nas vode.

Prvo, kada u Svetom pismu nema posebnog pomena o nečemu, dobro je pitati se, ne da li je određena stvar pogrešna, već, radije, da li je sasvim dobra. Biblija kaže, na primjer, da treba da živimo „koristeći vrijeme" (Kološanima 4:5). Naših malo dana ovdje na zemlji toliko je kratko i dragocjeno u odnosu na vječnost da nikada ne bismo trebali da gubimo svoje vrijeme na sebične stvari, već da ga koristimo samo na „izgrađivanje onoga što je potrebno, da donese blagodat onima koji slušaju“ (Efescima 4: 29).

Dobar test je da utvrdimo možemo li iskreno, čiste savjesti, zamoliti Boga da blagoslovi i koristi određenu aktivnost u njegove dobre svrhe. „Ako, dakle, jedete, ako li pijete, ako li nešto drugo činite, sve na slavu Božiju činite.“(1. Korinćanima 10:31). Ako postoji prostor za sumnju da li je to ugodno Bogu, onda je najbolje odustati od toga. „A sve što nije od vjere grijeh je“ (Rimljanima 14:23). Treba da zapamtimo da su naša tijela, kao i naše duše, otkupljeni i da pripadaju Bogu. „Ili ne znate da je tijelo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite, dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji“ (1. Korinćanima 6:19-20). Ova velika istina treba da ima pravi uticaj na ono što radimo i kuda idemo.

Osim toga, svoje postupke moramo procjenjivati ne samo u odnosu na Boga, već i u odnosu na njihov učinak na našu porodicu, naše prijatelje i druge ljude uopšteno. Čak i ako određena stvar ne može nas lično povrijediti, ako ima negativan uticaj ili utiče na nekog drugog, to je grijeh. „Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne činiti ono na šta se brat tvoj spotiče ili sablažnjava ili slabi.... Dužni smo pak mi jaki slabosti slabih nositi, i ne sebi ugađati“ (Rimljanima 14: 21; 15: 1).

Konačno, zapamtite da je Isus Hrist naš Gospod i Spasitelj, i ništa drugo ne može imati prednost nad našom usklađenošću s njegovom voljom. Nijednoj navici, rekreaciji ili ambiciji se ne može dozvoliti da imaju neopravdanu kontrolu nad našim životima; samo Hristos ima tu vlast. „Sve mi je dozvoljeno – ali nije sve ne koristi; sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada mnome“ (1. Korinćanima 6:12). „I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Ocu kroz Njega“ (Kološanima 3:17).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da znam da li je nešto grijeh?
© Copyright Got Questions Ministries