settings icon
share icon
Pitanje

Kako da se obratim u hrišćanstvo?

Odgovor


Jedan čovjek u grčkom gradu Filipi postavio je vrlo slično pitanje Pavlu i Sili. Znamo najmanje tri stvari o ovom čovjeku: bio je tamničar, bio je paganin i bio je očajan. Bio je na ivici samoubistva kada ga je Pavle zaustavio. I tada je čovjek upitao: „Šta trebam da učinim da bih bio spašen?“ (Djela 16:30).

Sama činjenica da čovjek postavlja pitanje pokazuje da je prepoznao svoju potrebu za spasenjem – vidio je samo smrt ispred sebe i znao je da mu je potrebna pomoć. Činjenica da pita Pavla i Silu pokazuje da je vjerovao da imaju odgovor.

Taj odgovor dolazi brzo i jednostavno: „Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spasićeš se“ (stih 31). Odlomak dalje pokazuje kako je ovaj čovjek povjerovao i kako se obratio. Njegov život je počeo da se mijenja od tog dana nadalje.

Imajte na umu da je čovjekovo obraćenje bilo zasnovano na vjeri („Vjerujte“). Morao je vjerovati Isusu i ničemu drugom. Čovjek je vjerovao da je Isus Sin Božji („Gospod“) i Mesija koji je ispunio Sveto pismo („Hrist“). Njegova vjera je takođe uključivala pouzdanje da je Isus umro za grijeh i uskrsnuo, jer je to bila poruka koju su Pavle i Sila propovijedali (vidi Rimljanima 10:9-10 i 1. Korinćanima 15:1-4).

„Obratiti“ je doslovno „okrenuti“. Kada se okrenemo jednoj stvari, nužno se udaljavamo od nečeg drugog. Kada se okrenemo Isusu, moramo se okrenuti od grijeha. Biblija naziva okretanje od grijeha „pokajanjem“, a okretanje Isusu „vjerom“. Stoga su pokajanje i vjera komplementarni. I pokajanje i vjera su pomenuti u 1. Solunjanima 1:9 – „Okrenuli ste se Bogu od idola.” Hrišćanin će ostaviti iza sebe svoje pređašnje načine i sve što se odnosi na lažnu religiju kao rezultat istinskog obraćenja u hrišćanstvo.

Jednostavno rečeno, da biste se obratili u hrišćanstvo, morate vjerovati da je Isus Sin Božiji koji je umro za vaš grijeh i vaskrsnuo. Morate se složiti s Bogom da ste grešnik kojem je potrebno spasenje, i morate vjerovati da će vas samo Isus spasiti. Kada se okrenete od grijeha ka Hristu, Bog obećava da će vas spasiti i dati vam Svetog Duha, koji će vas učiniti novim stvorenjem.

Hrišćanstvo, u svom pravom obliku, nije religija. Hrišćanstvo je, prema Bibliji, odnos sa Isusom Hristom. Hrišćanstvo je Bog koji nudi spasenje svakome ko vjeruje i pouzda se u Isusovu žrtvu na krstu. Osoba koja se preobrati na hrišćanstvo ne napušta jednu religiju zbog druge religije. Prelazak na hrišćanstvo je primanje dara koji Bog nudi i početak ličnog odnosa s Isusom Hristom koji vodi do oproštenja grijeha i vječnosti na nebu nakon smrti.

Da li želite da se obratite u hrišćanstvo zbog onoga što ste pročitali u ovom članku? Ako je vaš odgovor da, evo jednostavne molitve koju možete uputiti Bogu. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve vas neće spasiti. Samo ako položite svoju vjeru u Hrista, on vas može spasiti od grijeha. Ova molitva je jednostavno način da iskažete Bogu svoju vjeru u njega i zahvalite mu što vam je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo kaznu koju zaslužujem da bi mi kroz vjeru u njega moglo biti oprošteno. Polažem vjeru u tebe za spasenje. Hvala ti za tvoju divnu milost i oproštenje - dar vječnog života! Amin!"

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako da se obratim u hrišćanstvo?
© Copyright Got Questions Ministries