settings icon
share icon
Pitanje

Šta je prava religija?

Odgovor


Religija se može definisati kao „vjerovanje u Boga ili bogove koje treba obožavati, obično se pokazuje kroz ponašanje i ritual“ ili “bilo koji specifičan sistem vjerovanja, obožavanja, itd., koji često uključuje etički kodeks”. Više od 90% svjetske populacije se pridržava nekog oblika religije. Problem je što postoji toliko različitih religija. Koja je prava religija? Šta je prava religija?

Dva najčešća elementa u religijama su pravila i rituali. Neke religije u suštini nisu ništa drugo do lista pravila, šta treba i ne treba raditi, kojih se osoba mora pridržavati da bi se smatrala vjernim sljedbenikom te religije, a samim tim u dobrom odnosu sa Bogom te religije. Dva primjera religija zasnovanih na pravilima su islam i judaizam. Islam ima svojih pet stubova koji se moraju poštovati. Judaizam ima stotine zapovijesti i tradicija koje treba poštovati. Obje religije, u određenoj mjeri, tvrde da će se pokoravanjem pravilima religije smatrati da je osoba u pravu pred Bogom.

Druge religije se više fokusiraju na vršenje rituala umjesto na poštovanje liste pravila. Prinošenjem ove žrtve, obavljanjem ovog zadatka, učešćem u ovoj službi, konzumiranjem ovog obroka, itd., osoba postaje ispravna pred Bogom. Najistaknutiji primjer religije zasnovane na ritualima je rimokatolicizam. Rimokatolicizam smatra da će nekog ko je kršten vodom kao dijete, učestvuje u misi, ispovijeda grijehe svešteniku, diže molitve svecima na nebu, pomazan je od strane sveštenika prije smrti, itd., itd. Bog prihvatiti u raj nakon smrti. Budizam i hinduizam su takođe prvenstveno religije zasnovane na ritualima, ali se isto tako u manjoj mjeri mogu smatrati zasnovanim na pravilima.

Prava religija nije zasnovana ni na pravilima ni na ritualima. Prava religija je odnos sa Bogom. Dvije stvari koje drže sve religije su da je čovječanstvo na neki način odvojeno od Boga i da se treba pomiriti s njim. Lažna religija nastoji da riješi ovaj problem poštujući pravila i rituale. Prava religija rješava problem priznavanjem da samo Bog može ispraviti odvajanje i da je to učinio. Prava religija priznaje sljedeće:

• Svi smo zgriješili i stoga smo odvojeni od Boga (Rimljanima 3:23).

• Ako se ne ispravi, pravedna kazna za grijeh je smrt i vječna odvojenost od Boga nakon smrti (Rimljanima 6:23).

• Bog je došao k nama u ličnosti Isusa Hrista i umro umjesto nas, preuzimajući kaznu koju zaslužujemo, i uskrsnuo iz mrtvih da pokaže da je njegova smrt bila dovoljna žrtva (Rimljanima 5:8; 1. Korinćanima 15:3- 4; 2. Korinćanima 5:21).

• Ako primimo Isusa kao Spasitelja, vjerujući njegovoj smrti kao punoj cijeni za naše grijehe, oprošteno nam je, mi smo spašeni, otkupljeni, pomireni i opravdani s Bogom (Jovan 3:16; Rimljanima 10:9-10; Efescima 2: 8-9).

Prava religija ima pravila i rituale, ali postoji ključna razlika. U pravoj religiji, pravila i rituali se poštuju iz zahvalnosti za spasenje koje je Bog pružio – NE u nastojanju da se to spasenje dobije. Prava religija, a to je biblijsko hrišćanstvo, ima pravila kojih se moramo pridržavati (ne ubijati, ne činiti preljubu, ne lagati, itd.) i rituale kojih treba da se pridržavamo (krštenje u vodi uranjanjem i Gospodnja večera / pričest). Poštovanje ovih pravila i rituala nije ono što čini da je ova osoba prava pred Bogom. Umjesto toga, ova pravila i rituali su REZULTAT odnosa s Bogom, po milosti kroz vjeru samo u Isusa Hrista kao Spasitelja. Lažna religija čini stvari (pravila i rituale) kako bi pokušala zaslužiti Božiju naklonost. Prava religija znači primiti Isusa Hrista kao Spasitelja i time imati ispravan odnos s Bogom – a zatim činiti stvari (pravila i rituale) iz ljubavi prema Bogu i želje da mu se približimo.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je prava religija?
© Copyright Got Questions Ministries