settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu postati hrišćanin?

Odgovor


Prvi korak da postanete hrišćanin je razumjeti šta znači pojam „hrišćanin“. Termin „hrišćanin“ vodi proijeklo iz Antiohije iz prvog vijeka naše ere (vidjeti Djela apostolska 11:26). Moguće je da je u početku izraz „hrišćanin“ imao za cilj da bude uvreda. Riječ u suštini znači "mali Hrist". Međutim, tokom vjekova, vjernici u Hrista su usvojili termin „hrišćanin“ i koristili ga da se identifikuju kao sljedbenici Isusa Hrista. Jednostavna definicija hrišćanina je osoba koja slijedi Isusa Hrista.

Zašto da postanem hrišćanin?

Isus Hrist je izjavio da „nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge” (Marko 10:45). Tada se postavlja pitanje – zašto je postojala potreba da budemo otkupljeni? Ideja o otkupnini je plaćanje koje se mora izvršiti u zamjenu za oslobađanje osobe. Ideja otkupnine se najčešće koristi u slučajevima otmice, kada je neko kidnapovan i drže ga u zarobljeništvu dok se otkupnina ne plati da bi ta osoba bila slobodna.

Isus je platio našu otkupninu da nas oslobodi ropstva! Ropstva od čega? Ropstva od grijeha i njegovih posljedica, fizičke smrti nakon koje slijedi vječna odvojenost od Boga. Zašto je Isus morao da plati ovu otkupninu? Zato što smo svi zaraženi grijehom (Rimljanima 3:23) i stoga smo zaslužili Božju osudu (Rimljanima 6:23). Kako je Isus platio našu otkupninu? Umiranjem na krstu da plati kaznu za naše grijehe (1. Korinćanima 15:3; 2. Korinćanima 5:21). Kako je Isusova smrt mogla da bude dovoljna da plati sve naše grijehe? Isus je bio Bog u ljudskom obliku, Bog je došao na zemlju da postane jedan od nas kako bi se mogao poistovjetiti s nama i umrijeti za naše grijehe (Jovan 1:1,14). Pošto je on Bog, Isusova smrt je imala beskrajnu vrijednost, dovoljnu da plati za grijehe cijelog svijeta (1. Jovanova 2:2). Isusovo vaskrsenje nakon njegove smrti pokazalo je da je njegova smrt bila dovoljna žrtva, da je zaista pobijedio grijeh i smrt.

Kako mogu da postanem hrišćanin?

Ovo je najbolji dio. Zbog svoje ljubavi prema nama, Bog je učinio da bude vrlo jednostavno da postanete hrišćanin. Sve što treba da uradite je da primite Isusa kao svog Spasitelja, u potpunosti prihvatajući njegovu smrt kao žrtvu koja je dovoljna da plati vaše grijehe (Jovan 3:16), potpuno verujući njemu jedinom kao svom Spasitelju (Jovan 14:6; Djela apostolska 4:12). Postati hrišćanin ne može da se svodi na rituale, odlzak u crkvu ili činjenje određenih stvari dok se drugih stvari suzdržavamo. Postati kršćanin znači imati lični odnos sa Isusom Hristom. Lični odnos sa Isusom Hristom, kroz vjeru, je ono što čovjeka čini hrišćaninom.

Da li ste spremni da postanete hrišćanin?

Ako ste spremni da postanete hrišćanin primajući Isusa Hrista kao svog Spasitelja, sve što treba da učinite je da vjerujete. Da li razumijete i vjerujete li da ste zgriješili i da ste zaslužili Božiju osudu? Razumijete li i vjerujete li da je Isus uzeo vašu kaznu na sebe, umirući umjesto vas? Da li razumijete i vjerujete li da je njegova smrt bila dovoljna žrtva da plati za vaše grijehe? Ako su vaši odgovori na ova tri pitanja potvrdni, onda jednostavno položite svoju vjeru u Isusa kao svog Spasitelja. Primite ga, vjerom, potpuno vjerujući samo u njega. To je sve što je potrebno da postaneš hrišćanin!

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako mogu postati hrišćanin?
© Copyright Got Questions Ministries