settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o razvodu i ponovnom stupanju u brak?

Odgovor


Prije svega, bez obzira kako neko gleda na pitanje razvoda, važno je sjetiti se Malahije 2:16: “Jer Gospod Bog Izrailjev veli da mrzi na puštanje, jer takvi pokriva nasilje plaštem svojim, govori Gospod nad vojskama“. Prema Bibliji, brak predstavlja vezivanje za cijeli život. „Tako da nisu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja“ (Matej 19:6). Ipak, Bog razumije da će se, pošto brak uključuje dvije grešne osobe, razvodi dešavati. U Starom zavjetu, On je uspostavio neke zakone da bi zaštitio prava razvedenih, naročito žena (Četvrta knjiga Mojsijeva 24:1-4). Isus je naglasio da su ovi zakoni dati zbog tvrdoće ljudskih srca, ne zbog toga što je Bog to tako želio (Matej 19:8).

Kontraverza povodom toga da li su razvod i ponovno stupanje u brak prema Bibliji dozvoljeni uglavnom se vrti oko Isusovih riječi u Mateju 5:32 i 19:9. Fraza „osim zbog preljube“ je jedina stvar u Pismu koja možda znači Božije dopuštenje za razvod i drugi brak. Mnogi ovo tumače da se „klauzula izuzetaka“ odnosi na „preljubu“ tokom perioda „zaruka“. Po jevrejskom običaju, muškarac i žena su se smatrali vjenčanim čak dok su još uvijek bili vjerini ili „zaručeni“. Prema ovom mišljenju, nemoral tokom ovog perioda „zaruka“ bi bio jedini validan razlog za razvod.

Međutim, grčka riječ koja se prevodi kao „preljuba“ je riječ koja može da znači bilo koji oblik seksualnog nemorala. Može da znači kurvarstvo, prostitucija, preljuba, itd. Isus možda govori da je razvod dopustiv ako se desi sekslualni nemoral. Seksualni odnosi su sastavni dio bračne veze: „i biće dvoje jedno tijelo“ (Prva knjiga Mojsijeva 2:24; Matej 19:5; Efescima 5:31). Prema tome, bilo kakvo kršenje te veze seksualnim odnosima van braka može biti dopustljiv razlog za razvod. Ako je tako, Isus takođe u ovom pasusu ima u vidu ponovno stupanje u brak. Fraza „i oženi se drugom“ (Matej 19:9) govori da su razvod i ponovni brak dozvoljeni u slučaju ove klauzule izuzetka, kako god da se ona tumači. Važno je primijetiti da je dozvoljeno samo nevinoj strani da se ponovo uda/oženi. Iako se ne navodi u tekstu, dopuštanje ponovnog braka nakon razvoda je Božija milost za one protiv kojih je sagriješeno, ne za one koji su počinili seksualni nemoral. Možda postoje slučajevi gdje je onom koji je „kriv“ dozvoljeno da se ponovo uda/oženi, ali ovaj tekst ne naučava o tome.

Neki razumiju 1. Korinćanima 7:15 kao još jedan „izuzetak“, koji dozvoljava ponovnu udaju/ženidbu ako se nevjerni supružnik razvede od vjernika. Međutim, kontekst ne pominje drugi brak, već samo kaže da vjernik nije vezan da mora da nastavi biti u braku ako nevjerni supružnik želi da ga napusti. Drugi tvrde da je zlostavljanje (supružnika ili djeteta) validan razlog za razvod iako nije na taj način naveden u Bibliji... Dok je ovo vrlo vjerovatno tako, nikad nije mudro pretpostavljati šta Božija Riječ kaže.

Ponekad se u debati o klauzuli izuzetka izgubi činjenica da šta god znači „preljuba“ (engleski prevod: nevjernost u braku), to je ono zbog čega se razvod dopušta a ne uslov (koji ispunjamo) da bi se razveli. Čak i kada dođe do preljube, par može, da nauči da oprosti i da počne da ponovo izgrađuje svoj brak. Bog nam je oprostio mnogo više od toga. Naravno možemo da slijedimo Njegov primjer i čak oprostimo grijeh preljube (Efescima 4:32). Međutim, u mnogim slučajevima, supružnik se ne kaje i nastavlja u seksualnom nemoralu. Ovdje se Matej19:9 možda može primijeniti. Mnogi tako brzo ponovo stupe u brak nakon razvoda iako Bog možda želi da ostanu samci. Bog ponekad zove ljude da budu samci da im pažnja ne bi bila podijeljena (1. Korinćanima 7:32-35). Ponovna udaja/ženidba nakon razvoda može biti opcija u nekim okolnostima, ali to ne znači da je to jedina opcija.

Uznemiravajuće je da je stopa razvoda među onima hrišćanske ispovjesti skoro isto tako visoka kao među nevjernim svijetom. U Bibliji je sasvim jasno da Bog mrzi razvod (Malahija 2:16) i da pomirenje i oproštenje treba da budu pokazatelji života vjernika (Luka 11:4; Efescima 4:32). Međutim, Bog shvata da će se razvodi dešavati, čak i među Njegovom djecom. Razvedeni i/ili ponovo vjenčani vjernik ne bi trebalo da se osjeća da ga Bog išta manje voli, čak i ako razvod i/ili ponovni brak nije među klauzulama mogućih izuzetaka iz Mateja 19:9. Bog često koristi čak i grešnu neposlušnost Hrišćana da bi On dao veoma dobre stvari.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o razvodu i ponovnom stupanju u brak?
© Copyright Got Questions Ministries