Šta je pokajnička molitva?


Pitanje: Šta je pokajnička molitva?

Odgovor:
Pokajnička molitva je molitva koju neka osoba moli kada razumije da je grešnik i da joj je potreban Spasitelj. Samim izgovaranjem pokajničke molitve nećemo ništa postići. Prava pokajnička molitva predstavlja samo ono što osoba zna, razumije i vjeruje o svojoj grešnosti i potrebi za spasenjem.

Prvi aspekat pokajničke molitve je da razumijemo da smo svi grešnici. Rimljanima 3:10 govori, „Kao što je napisano: Nema nijednog pravednog”. U Bibliji je jasno da smo svi zgriješili. Svi smo grešnici kojima treba milost i oproštenje od Boga (Tit 3: 5-7). Zbog našeg grijeha, zaslužujemo vječnu kaznu (Matej 25:46). Pokajnička molitva je molba za blagodat umjesto osude. To je traženje milosti umjesto gnjeva.

Drugi aspekt pokajničke molitve je da znamo šta je Bog učinio da popravi naše izgubljeno i grešno stanje. Bog se otjelotvorio i postao ljudsko biće kroz osobu Isusa Hrista (Jovan 1:1,14). Isus nas je naučio istinu o Bogu i živio savršeno pravednim i bezgrešnim životom (Jovan 8:46; 2. Korinćanima 5:21). Isus je onda umro na krstu umjesto nas, uzimajući kaznu koju mi zaslužujemo (Rimljanima 5:8). Isus je ustao iz mrtvih da dokaže svoju pobjedu nad grijehom, smrti i paklom (Kološanima 2:15; 1. Korinćanima poglavlje 15). Zbog svega ovoga, naši grijesi mogu biti oprošteni i obećan nam vječni dom u raju – ako se oslonimo vjerom u Isusa Hrista. Sve što treba da uradimo je da vjerujemo da je On umro za nas i vaskrsnuo iz mrtvih (Rimljanima 10:9-10). Spaseni smo samo blagodaću, samo vjerom i samo u Isusu Hristu. Efescima 2:8 kaže, „Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji.”

Izgovaranje pokajničke molitve je samo način da kažete Bogu da se oslanjate na Isusa Hrista kao vašeg Spasitelja. Ne postoje „magične“ riječi koje vode spasenju. Samo vjera u Isusovu smrt i vaskrsenje može da nas spasi. Ako razumijete da ste grešnici i da vam je potrebno spasenje kroz Isusa Hrista, evo pokajničke molitve koju možete reći Bogu: „Bože, znam da sam grešnik. Znam da zaslužujem posljedice mojeg grijeha. Međutim, vjerujem u Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Vjerujem da je Njegova smrt i vaskrsenje obezbijedila moje oproštenje. Vjerujem u Isusa i samo u Isusa kao mog ličnog Gospoda i Spasitelja. Hvala ti Gospode, zato što si me spasio i oprostio mi! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta je pokajnička molitva?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga