settings icon
share icon
Pitanje

Da li je pakao stvaran? Je li pakao vječan?

Odgovor


Zanimljivo je da mnogo veći procenat ljudi vjeruje da postoji raj u odnosu na procenat koji vjeruje da postoji pakao. Međutim, prema Bibliji, pakao je jednako stvaran kao i raj. Biblija jasno i eksplicitno uči da je pakao stvarno mjesto gdje se nakon smrti šalju zli/nevjerni. Svi smo zgriješili protiv Boga (Rimljanima 3:23). Pravedna kazna za taj grijeh je smrt (Rimljanima 6:23). Pošto je sav naš grijeh u krajnjem smislu protiv Boga (Psalam 51:4), i pošto je Bog beskonačno i vječno Biće, kazna za grijeh, tj. smrt, takođe mora biti beskonačna i vječna. Pakao je ova beskonačna i vječna smrt koju smo zaslužili svojim grijehom.

Kazna mrtvih koji su zli i u paklu je opisana u cijelom Svetom pismu kao „oganj vječni“ (Matej 25:41), „oganj neugasivi“ (Matej 3:12), „sramota i stid vječni“ (Danilo 12:2), mjesto gde se „oganj ne gasi“ (Marko 9,44-49), mjesto „mučenja“ i „plamena“ (Luka 16,23-24), „vječni pogibao“ (2. Solunjanima 1,9), mjesto gdje se „dim mučenja uzdiže vavijek“ (Otkrivenje 14:10-11), i „jezero ognjeno i sumporno“ gdje se zli „muče dan i noć u vijeke vijekova“ (Otkrivenje 20:10).

Kazna za zle u paklu je beskrajna kao i blaženstvo pravednika u raju. Sam Isus ukazuje da je kazna u paklu jednako vječna kao i život na nebu (Matej 25:46). Zli su zauvijek podložni ljutnji i gnjevu Božijem. Oni koji su u paklu priznaće Božiju savršenu pravdu (Psalam 76:10). Oni će znati da je njihova kazna pravedna i da samo sebe mogu da krive (Peta knjiga Mojsijeva 32:3-5). Da, pakao je stvaran. Da, pakao je mjesto muke i kazne koja traje vazda i zauvijek, bez kraja. Slava Bogu što kroz Isusa možemo izbjeći ovu vječnu sudbinu (Jovan 3:16, 18, 36).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li je pakao stvaran? Je li pakao vječan?
© Copyright Got Questions Ministries