settings icon
share icon
Pitanje

Koje su osobine Boga? Kakav je Bog?

Odgovor


Biblija, Božija Riječ, govori nam kakav Bog jeste i kakav nije. Bez autoriteta Biblije, bilo kakav pokušaj da se objasne Božije osobine može da bude samo nečije mišljenje, koje je samo po sebi često netačno, pogotovu kada je u pitanju razumijevanje Boga (Jov 42:7). Reći da je za nas bitno da pokušamo da razumijemo kakav je Bog je preblaga izjava. Ako ne uspijemo u tome možemo upasti u situaciju da postavimo, jurimo za njima i slavimo lažne bogove suprotno Njegovoj volji (Druga knjiga Mojsijeva 20:3-5).

Samo ono što je Bog odlučio da otkrije o Sebi može da se zna. Jedna od Božijih osobina ili odlika je „svjetlost“, u smislu da se On sam otkriva kroz informacije o Sebi (Isaija 60:19; Jakovljeva 1:17). Činjenicu da je Bog otkrio znanje o Sebi ne bi trebalo zanemariti (Jevrejima 4:1). Stvorenje, Biblija, i Riječ koja je postala tijelo (Isus Hrist) će nam pomoći da saznamo kakav je Bog.

Da počnemo sa razumijevanjem da je Bog naš Stovritelj i da smo dio Njegovog stvorenja (Prva knjiga Mojsijeva 1:1, Psalam 24:1) i da smo stvoreni po Njegovom liku. Čovjek je iznad ostatka stvorenja i dato mu je da upravlja njime (Prva knjiga Mojsijeva 1:26-28). Stvorenje je pokvareno padom ali još uvijek nudi mali uvid u Božija djela (Prva knjiga Mojsijeva 3:17-18; Rimljanima 1:19-20). Razmišljajući o veličini, kompleksnosti, ljepoti, i poretku, možemo da steknemo utisak koliko je predivan Bog.

Ono što može biti od pomoći u našoj potrazi za tim kakav je Bog je čitanje njegovih imena. Ovo su ona:

Elohim - silni, božanski (Prva knjiga Mojsijeva 1:1)
Adonai - Gospod, ukazuje na odnos Gospodara i sluge (Drug knjiga Mojsijeva 4:10, 13)
El Elyon - Najuzvišeniji, najjači (Prva knjiga Mojsijeva 14:20)
El Roi – silni Bog koji vidi (Prva knjiga Mojsijeva 16:13)
El Shaddai – Bog svemogući (Prva knjiga Mojsijeva 17:1)
El Olam – Vječni Bog (Isaija 40:28)
Yahweh - GOSPOD „Ja jesam“ u značenju vječni Bog koji postoji sam od sebe ( 3:13, 14).

Bog je vječan, što znači da nije imao početak i Njegovo postojanje se nikada neće završiti. On je besmrtan i beskonačan (Peta knjiga Mojsijeva 33:27; Psalam 90:2; 1. Timotijeva 1:17). Bog je konstantan, što znači da je nepromjenljiv; ovo u stvari znači da je Bog apsolutno pouzdan i vjerodostojan ( Malahija 3:6; Četvrta knjiga Mojsijeva 23.19; Psalam 102:26,27). Bog je neuporediv, nema nikoga poput Njega u djelima ili postojanju. Njemu nema ravnog i savršen je (Druga Samuilova 7:22; Psalam 86:8; Isaija40:25; Jevanđelje po Mateju 5:48). Bog je nedokučiv, nezamisliv, neistraživ, i nije moguće razumjeti ga u potpunosti (Isaija 40:28; Psalam 145:3; Rimljanima 11:33, 34).

Bog je pravedan; On ne poštuje ljude u smislu pokazivanja favoritizma (Četvrta knjiga Mojsijeva 32:4; Psalam 18:30). Bog je omnipotentan: On je svemoćan i može da uradi bilo šta što je Njemu ugodno, ali Njegova djela će uvijek biti u skladu sa ostalim crtama Njegovog karaktera (Otkrivenje 19:6; Jeremija 32:17, 27). Bog je omniprezentan, što znači da je svuda prisutan, ali to ne znači da je Bog sve (Psalam 139:7-13; Jeremija 23:23). Bog je sveznajući, što znači da On zna prošlost, sadašnjost i budućnost, uključujući i ono što mislimo u svakom datom trenutku. Pošto On zna sve, Njegova pravda će uvijek biti izvršena na pravedan način (Psalam 139:1-5; Priče Solomunove 5:21).

Bog je jedan; ne samo da nema nikvog drugog, već On je jedini koji može da ispuni najdublje potrebe i žudnje naših srca. Sami Bog je dostojan naše slave i predanosti (Četvrta knjiga Mojsijeva 6:4). Bog je pravedan što znači da Bog ne može i neće previdjeti zlodjelo. Upravo zbog Božije pravednosti i pravde, kako bi nam oprostio grijehe, Isus je morao da iskusi Božiji gnjev kad su naši grijesi stavljeni na Njega (Druga knjiga Mojsijeva 9:27; Matej 27:45-46; Rimljanima 3:21-26).

Bog je suveren, što znači da je On najviši. Svo Njegovo stvorenje zajedno ne može da omete Njegove namjere (Psalam 93:1; 95:3; Jeremija 23:20). Bog je duh, što znači da je nevidljiv (Jovan 1:18; 4:24). Bog je Trojstvo. On je troje u jednom, troje koji su isti u suštini, jednaki u moći i slavi. Bog je istina, On će ostati onaj koji ne može da se iskvari i ne može da slaže (Psalam 117:2; 1. Samuilova 15:29).

Bog je svet, daleko od svih moralnih nečistota i protiv njih. Bog vidi svo zlo i to ga ljuti. Za Boga se kaže da je oganj koji proždire (Isaija 6:3; Avakum 1:13; Druga knjiga Mojsijeva 3:2, 4-5; Jevrejima 12:29). Bog je pun blagodati, i Njegova blagodat uključuje Njegovu dobrotu, plemenitost, milost i ljubav. Da nije Božije blagodati, Njegova svetost bi nas isključila iz Njegovog prisustva. Srećom, ovo nije slučaj jer On želi da zna svakog od nas lično ( Druga knjiga Mojsijeva 34:6; Psalam 31:19; 1. Petrova 1:3; Jovan 3:16, 17:3).

Pošto je Bog beskonačano Biće, nijedan čovjek ne može u potpunosti da odgovori na ovo pitanje koje je veličine Boga, ali kroz Božiju Riječ, možemo da razumijemo dosta o tome ko je Bog i kakav je. Neka svi svim srcem nastavimo da ga tražimo (Jeremija 29:13).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koje su osobine Boga? Kakav je Bog?
© Copyright Got Questions Ministries