settings icon
share icon
Pitanje

Zašto da vjerujem u organizovanu religiju?

Odgovor


Definicija „religije“ iz rječnika bi bila poput „ vjera u Boga ili bogove koje slave, što se obično pokazuje kroz ponašanje ili ritual; bilo koji sistem vjere, slavljenja, itd, koji često uključuje etički kodeks.“ U svjetlu ove definicije, Biblija često govori o organizovanoj religiji, ali u mnogim slučajevima svrha i uticaj „organizovane religije“ nijesu nešto sa čim je Bog zadovoljan.

U 11. poglavlju Prve knjige Mojsijeve, možda prvom primjeru organizovane religije, Nojevi potomci su se organizovali da sagrade vavilonsku kulu umjesto da poslušaju Božju naredbu da ispune cijelu zemlju. Vjerovali su da je njihovo jedinstvo važnije od njihovog odnosa s Bogom. Bog je ušao i pobrkao njihove jezike, razbivši tako organizovanu religiju.

U 6. poglavlju Druge knjige Mojsijeve i onima koji slijede, Bog je „organizovao“ religiju za izraelski narod. Deset zapovijesti, zakone u vezi sa zavjetnim šatorom i žrtveni sistem je sve ustanovio Bog i Izraelci su ih trebali slijediti. Dalje proučavanje Novog zavjeta pojašnjava da je namjera ove religije bila da ukaže na potrebu za Spasiteljem-Mesijom (Galatima 3; Rimljanima 7). Međutim, mnogi su ovo pogrešno shvatili i obožavali su pravila i rituale, a ne Boga.

Kroz istoriju Izraela, mnogi sukobi koje su doživjeli Izraelci uključivali su sukobe s organizovanim religijama. Primjeri uključuju obožavanje Vala (Knjiga o sudijama 6; 1. Kraljevima 18), Dagona (1. Samuilova 5) i Moloha (2. Kraljevima 23:10). Bog je porazio sljedbenike ovih religija, pokazujući svoj suverenitet i omnipotentost.

U Jevanđeljima su Fariseji i Sadukeji prikazani kao predstavnici organizovane religije u vrijeme Hrista. Isus se stalno suprotstavljao njihovim lažnim učenjima i licemjernom načinom života. U poslanicama su postojale organizovane grupe koje su mešale jevanđelje sa određenim spiskovima obaveznih djela i rituala. Takođe su nastojali izvršiti pritisak na vjernike da se promijene i prihvate ove religije „Hrišćanstvo plus“. Poslanice Galatima i Kološanima upozoravaju na takve religije. U knjizi Otkrivenja, organizovana religija će imati uticaj na svijet pošto Antihrist uspostavlja svijet sa jednom religijom.

U mnogim slučajevima, krajnji rezultat organizovane religije je odvraćanje pažnje od onoga što je Bog namjeravao. Međutim, Biblija govori o organizovanim vjernicima koji su dio njegovog plana. Bog te grupe organizovanih vjernika naziva “crkvama”. Opisi iz Djela apostolskih i Poslanica ukazuju da crkva treba da bude organizovana i međuzavisna. Organizacija vodi zaštiti, produktivnosti i širenju (Djela apostolska 2:41-47). U slučaju crkve, to bi se bolje moglo nazvati „organizovanim odnosom“.

Religija je čovjekov pokušaj da ima zajednicu sa Bogom. Hrišćanska vjera je odnos s Bogom zbog onoga što je on učinio za nas kroz žrtvu Isusa Krista. Ne postoji plan da se dođe do Boga (On je posegnuo za nama—Rimljanima 5:8). Nema ponosa (sve se prima milošću—Efescima 2:8-9). Ne bi trebalo biti sukoba oko vođstva (Hrist je glava—Kološanima 1:18). Ne bi trebalo biti predrasuda (svi smo jedno u Hristu – Galatima 3:28). Nije problem biti organizovan. Problem je fokusiranje na pravila i rituale religije.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Zašto da vjerujem u organizovanu religiju?
© Copyright Got Questions Ministries