settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti? Da li je to i danas moguće? Ako jeste, koji su simptomi?

Odgovor


Biblija daje neke primjere ljudi opsjednutih ili pod uticajem demona. Iz ovih primjera možemo pronaći neke simptome demonskog uticaja i steći uvid u to kako demon nekoga opsjeda. Evo nekih od biblijskih odlomaka: Matej 9:32-33; 12:22; 17:18; Marko 5:1-20; 7:26-30; Luka 4:33-36; Luke 22:3; Djela apostolska 16:16-18. U nekim od ovih odlomaka, opsjednutost demonom izaziva fizičke bolesti kao što su nemogućnost govora, simptomi epilepsije, sljepilo, itd. U drugim slučajevima, to navodi pojedinca da čini zlo, a Juda je glavni primjer. U Djelima apostolskim 16:16-18, duh očigledno daje robinji neku sposobnost da zna stvari koje su izvan njenog znanja. Gadarenac opsjednut demonima, koji je bio opsjednut mnoštvom demona (Legija), imao je nadljudsku snagu i živio je nag među nadgrobnim spomenicima. Kralj Saul, nakon što se pobunio protiv Gospoda, je bio uznemiren zlim duhom (1.Samuilova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) sa očiglednim efektom depresivnog raspoloženja i povećane želje za ubijanjem Davida.

Dakle, postoji širok spektar mogućih simptoma opsjednutosti demonima, kao što su fizičko oštećenje koje se ne može pripisati stvarnom fiziološkom problemu, promjena ličnosti kao što je depresija ili agresija, natprirodna snaga, neskromnost, antisocijalno ponašanje, a možda i sposobnost da dijelite informacije koje niko ne može da sazna prirodnom sposobnošću. Važno je napomenuti da skoro sve, ako ne i sve, ove karakteristike mogu imati druga objašnjenja, tako da je važno ne označavati svaku depresivnu osobu ili epileptičnu osobu kao opsjednutu demonima. S druge strane, zapadne kulture vjerovatno ne shvataju dovoljno ozbiljno sotonsku umiješanost u živote ljudi.

Pored ovih fizičkih ili emocionalnih razlika, mogu se posmatrati i duhovni atributi koji pokazuju demonski uticaj. To može uključivati odbijanje da se oprosti (2. Korinćanima 2:10-11) i vjerovanje i širenje lažne doktrine, posebno u vezi sa Isusom Hristom i Njegovim djelom pomirenja (2. Korinćanima 11:3-4, 13-15; 1. Timoteju 4 :1-5; 1. Jovanova 4:1-3).

Što se tiče učešća demona u životima hrišćana, apostol Petar je ilustracija činjenice da đavo može da ima uticaj na vjernika (Matej 16:23). Neki smatraju da su hrišćani koji su pod jakim demonskim uticajem „demonizovani“, ali nikada u Svetom pismu nema primjera da je vjernik u Hrista opsjednut demonom. Većina teologa vjeruje da hrišćanin ne može biti opsjednut jer u njemu prebiva Sveti Duh (2. Korinćanima 1:22; 5:5; 1. Korinćanima 6:19), a Božji Duh ne bi boravio sa demonom.

Nije nam tačno rečeno kako je neko izložen tako da može da postane opsjednut. Ako je Judin slučaj reprezentativan, on je otvorio svoje srce zlu — u njegovom slučaju svojom pohlepom (Jovan 12:6). Dakle, možda je moguće da ako neko dozvoli da njegovim srcem vlada neki uobičajeni grijeh, to postaje poziv za demona da uđe. Iz iskustva misionara, čini se da je opsjednutost demonima takođe povezana sa obožavanjem paganskih idola i posjedovanjem okultnih materijala. Sveto pismo iznova povezuje obožavanje idola sa stvarnim obožavanjem demona (Treća knjiga Mojesijeva 17:7; Peta knjiga Mojsijeva 32:17; Psalam 106:37; 1. Korinćanima 10:20), tako da ne treba da bude iznenađujuće da umiješanost u idolopoklonstvo može dovesti do opsjednutosti demonima.

Na osnovu gore navedenih odlomaka iz Svetog pisma i nekih od iskustava misionara, možemo zaključiti da mnogi ljudi izlažu svoje živote umiješanosti demona kroz prihvatanje nekog grijeha ili kroz kult (svjesno ili nesvjesno). Primjeri mogu uključivati nemoral, zloupotrebu droga/alkohola koja mijenja nečije stanje svijesti, pobunu, gorčinu i transcendentalnu meditaciju.

Postoji nešto što pored toga treba uzeti u obzir. Satana i njegova zla vojska ne mogu učiniti ništa što im Gospod ne dozvoli (Jov 1-2). Budući da je to slučaj, Satana, misleći da ostvaruje svoje namjere, zapravo ostvaruje Božije dobre namjere, kao u slučaju Judine izdaje. Neki ljudi razvijaju nezdravu fascinaciju okultnim i demonskim aktivnostima. Ovo je nerazumno i nebiblijsko. Ako tragamo za Bogom, ako se obučemo u Njegovo oružje i uzdamo se u Njegovu snagu (Efescima 6:10-18), nemamo zašto da se plašimo od zlog, jer Bog vlada nad svima!

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti? Da li je to i danas moguće? Ako jeste, koji su simptomi?
© Copyright Got Questions Ministries